Utelek

Barnevernpedagogen i skolen

Vestby barneverntjeneste har en ordning med en sosionom / familieterapeut som er til stede på skolene, som skal jobbe forebyggende ved å gi råd og veiledning til foreldre og barn og skolens personale. Andre hjelpeinstanser som har kontakt med barn i barneskolen kan også ta kontakt.

Barnevernpedagogen i skolen er til stede på Brevik, Bjørlien, Son og Vestby barneskole en dag i uka.

Arbeidet i skolen skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.  Samtidig ønsker tjenesten å øke forståelse for barneverntjenesten som hjelpeinstans og samarbeidspartner for skole og hjem. Tjenesten er lavterskel og er en del av Vestby kommunes forebyggende tilbud til innbyggerne i kommunen.

Hva kan du få hjelp med?
•  Utfordringer når det gjelder samhandling og kommunikasjon i familien.
•  Grensesetting og veiledning av barn og unge.
•  Utfordringer med fokus på barnet etter skilsmisse.
•  Samspill venner, skole og øvrig nettverk.

Barnevernpedagogen kan også delta i enkelte undervisningstimer der det er naturlig å snakke om holdninger til seg selv og andre.

"Barnevernpedagogen i skolen" treffes på følgende steder:

Skole                           Ukedag                         Tlf.
Brevik skole                 mandag                         64 98 02 30
Bjørlien skole               tirsdag                           64 98 00 20 / 64 98 00 40
Son skole                     onsdag                          64 98 07 60 / 64 98 07 69
Vestby skole                torsdag                          64 98 07 38 / 64 98 07 29

Ta gjerne kontakt på tlf. 98 20 35 40 eller
e- post: beate.torjussen@vestby.kommune.no

Del innhold