Skolerute for grunnskolen i Vestby 2013/2014

Vestby kommune

Skolerute 2013/2014

 

MÅNED

 

SKOLEDAGER

FERIER OG FRIDAGER

 

Planlegg

lærer

Planlegg

SFO

2013

 

AUGUST

 

 

9

Sommerferie til og med mandag 19. august.

Skolestart for elevene tirsdag 20.

Torsdag 15., fredag 16. og mandag 19.

Fredag 16. og mandag 19.

 

SEPTEMBER

 

20

 Høstferie uke 40

Mandag 30.

 

 

 

OKTOBER

 

19

Høstferie uke 40

tirsdag 1. – t.o.m. fredag 4.

 

 

 

NOVEMBER

 

21

 

 

 

 

DESEMBER

 

15

Siste skoledag fredag  20.

Juleferie mandag 23. - tirsdag 31.

 

 

2014

 

JANUAR

 

 

21

Juleferie t.o.m. torsdag 2. 

Torsdag 2.

Torsdag 2.

 

FEBRUAR

 

15

Vinterferie uke 8,

mandag 17. - t.o.m. fredag 21.

 

 

 

MARS

 

21

 

 

 

 

APRIL

 

16

Påskeferie mandag 14 – t.o.m. mandag 21.

 

 

 

MAI

 

19

Fridager/helgedager:

Torsdag 1. Mai

Torsdag 29. Kr.himmelfart og fredag 30. mai.

 

Fredag 30.

Fredag 30.

 

JUNI

 

14

Mandag 9 juni. Andre Pinsedag.

Siste skoledag fredag 20. juni

Mandag 23.

 

 

SUM

 

190

 

GOD SOMMER!

 

SFO plandag 15. august

 

Langtidsplan høstferier og vinterferier:
Det er behov for å samordne høstferie- og vinterferieavvikling mellom Follokommunene og Fylkeskommunen, primært for å få rasjonelle skoleskysskostnader, og slik at søsken i grunnskole og videregående skole har samme ferieuker.

Fylkeskommunen legger høstferie fast til uke 40 og vinterferien fast til uke 8.
Follokommunene har blitt enige om å slutte seg til fylkeskommunens plan.

 

Ferieoversikt

Skoleår Høstferie Vinterferie
2013/2014 Uke 40: 30 sept. - 4 oktober Uke 8: 17 - 21 februar
2014/2015 Uke 40: 29 sept. - 3 oktober Uke 8: 16 - 20 februar
2015/2016 Uke 40: 28 sept. - 2 oktober Uke 8: 22 - 26 februar
2016/2017 Uke 40: 3 - 7 oktober Uke 8: 20 - 24 februar
2017/2018 Uke 40: 2 - 6 oktober Uke 8: 19 - 23 februar

 

 

Del innhold