Ferie og fridager for grunnskolen i Vestby 2016/2017

Ferie og fridager 2016-17.JPG

Langtidsplan høstferier og vinterferier:
Det er behov for å samordne høstferie- og vinterferieavvikling mellom Follokommunene og Fylkeskommunen, primært for å få rasjonelle skoleskysskostnader, og slik at søsken i grunnskole og videregående skole har samme ferieuker.

Fylkeskommunen legger høstferie fast til uke 40 og vinterferien fast til uke 8.
Follokommunene har blitt enige om å slutte seg til fylkeskommunens plan.

Ferieoversikt

Skoleår Høstferie Vinterferie
2014/2015 Uke 40: 29 sept. - 3 oktober Uke 8: 16 - 20 februar
2015/2016 Uke 40: 28 sept. - 2 oktober Uke 8: 22 - 26 februar
2016/2017 Uke 40: 3 - 7 oktober Uke 8: 20 - 24 februar
2017/2018 Uke 40: 2 - 6 oktober Uke 8: 19 - 23 februar

 

 

Del innhold