Skolestart

Lærere søkes til skolene i Vestby (StillingsID:15/84)

Vestby kommune ved resultatområde skole, har fra 01. august 2015 behov for å tilsette lærere i skolene i Vestby. Søknadsfrist 6. mars 2015.
Tid

Rektor Bjørlien skole (StillingsID: 15/99)

Vestby kommune ved resultatområde skole, søker rektor til Bjørlien skole, 100%, fast stilling. Søknadsfrist 6. mars 2015.
Barnevern

Pedagogiske ledere søkes (StillingsID: 15/181)

Vestby kommune søker pedagogiske ledere til Øståsen og Pepperstad barnehage. Søknadsfrist 6. mars 2015
Campanula

Støttekontakt

Vestby kommune har behov for støttekontakter. Menn oppfordres til å søke. Har du anledning til å sette av noen timer i uka til å hjelpe andre?
Støttekontakt

Avlastningshjem søkes

Vestby kommune, habliteringstjenesten søker avlastningshjem  for familier med  barn og ungdom opp til 18 år som  har en fysisk  eller psykisk utviklin...
Renhold

Vikarer til renhold

Seksjon renhold trenger vikarer ved sykdom og annet sporadisk fravær. Sertifikat og tilgang til bil er å foretrekke. Ta kontakt med renholdslede...
Son skole fasade

Sporadiske vikarer til Sfo

Skolenes sfo trenger vikarer ved sykdom og annet sporadisk fravær. Dersom du har tid, mulighet og interesse: Ring den enkelte!
Randem Barnehage

Sporadiske vikarer i Barnehagene

Kommunens barnehager trenger vikarer ved sykdom og annet sporadisk fravær. Dersom du har tid, mulighet og interesse: Ring den enkelte barnehage!