Follo kvalifiseringssenter

Kontormedarbeider til Follo Kvalifiseringssenter IKS

Ledig stilling som kontormedarbeider på Follo Kvalifiseringssenter IKS.  Søknadsfrist: 2. mai.
Follo kvalifiseringssenter

Lærer til Follo Kvalifiseringssenter IKS

Follo Kvalifiseringssenter IKS i Ski sentrum, voksenopplæring for innvandrere, trenger en lærer som kan undervise i norsk og samfunnskunnskap for voks...
logo kirke

Kirketjener / gravplassarbeider

Fellesrådets ansvarsområde er Vestby kommune i Søndre Follo prosti. Geografisk grenser Vestby kommune mot Frogn og Ås i nord og øst, mot Moss og Våler...
Fysioterapi

Ledig driftsavtale/ driftstilskudd for fysioterapeut 100%

Vestby kommune har i forbindelse med nedtrapping ledig 100% driftavtale. Driftsavtalen er tilknyttet Vestby fysikalske institutt A/S som ligger i Sagl...
Asssitent

Pedagog/ spesialpedagog eller vernepleier (StillingsID: 14/583)

Ved Risil ungdomsskole, Vestby kommune, er det behov for å tilsette pedagog/spesialpedagog eller vernepleier i 60% stilling, med snarest mulig til...
Barnevern

Pedagogisk psykologisk rådgiver (StillingsID:14/520)

Vestby kommune har ledig 100% vikariat som pedagogisk psykologisk rådgiver med tiltredelse 15.08.14. Det kan være mulighet for tiltredelse før hvi...
Logo\Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB)

MIB trenger nye medarbeidere

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby og Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB).
Illustrasjon Barn og unge

Barne- og ungdomsarbeider/ assistent i skole og SFO (StillingsID: 14/545)

Bjørlien skole og Vestby skole søker BUA/assistent i skole og SFO. Søknadsfrist 22. april.
omsorg

Lærlinger helsefagarbeider (StillingsID:14/118)

Vestby kommune tilbyr spennende lærlingplasser med dyktige veiledere og god faglig oppfølging. Fra høsten 2014 tar vi imot nye lærlinger i helsearbeid...
Støttekontakt

Støttekontakt

Vestby kommune har behov for støttekontakter. Menn oppfordres til å søke. Har du anledning til å sette av noen timer i uka til å hjelpe andre?