Follo kvalifiseringssenter

Kontormedarbeider til Follo Kvalifiseringssenter IKS

Ledig stilling som kontormedarbeider på Follo Kvalifiseringssenter IKS.  Søknadsfrist: 2. mai.
Follo kvalifiseringssenter

Lærer til Follo Kvalifiseringssenter IKS

Follo Kvalifiseringssenter IKS i Ski sentrum, voksenopplæring for innvandrere, trenger en lærer som kan undervise i norsk og samfunnskunnskap for voks...
logo kirke

Kirketjener / gravplassarbeider

Fellesrådets ansvarsområde er Vestby kommune i Søndre Follo prosti. Geografisk grenser Vestby kommune mot Frogn og Ås i nord og øst, mot Moss og Våler...
Fysioterapi

Ledig driftsavtale/ driftstilskudd for fysioterapeut 100%

Vestby kommune har i forbindelse med nedtrapping ledig 100% driftavtale. Driftsavtalen er tilknyttet Vestby fysikalske institutt A/S som ligger i Sagl...
Konsulent til bygningsavdelingen

Konsulent til bygningsavdelingen (StillingsID:14/595)

Vår konsulent i resultatområde plan, bygg, geodata skal begynne i annen stilling i kommunen og vi søker derfor etter en etterfølger. Søknadsfrist ...
Asssitent

Pedagog/ spesialpedagog eller vernepleier (StillingsID: 14/583)

Ved Risil ungdomsskole, Vestby kommune, er det behov for å tilsette pedagog/spesialpedagog eller vernepleier i 60% stilling, med snarest mulig til...
Prestekrager_420x237

Sommerhjelp - park/ idrett, vei, vann og avløp (StillingsID:14/589)

Resultatområde Kommunalteknikk i Vestby kommune har behov for sommerhjelp til vedlikehold av kommunale anlegg innen park/idrett, vei, vann og avløp. S...
Barnevern

Pedagogisk psykologisk rådgiver (StillingsID:14/520)

Vestby kommune har ledig 100% vikariat som pedagogisk psykologisk rådgiver med tiltredelse 15.08.14. Det kan være mulighet for tiltredelse før hvi...
Hestehov

Barnevernpedagog i skolen (StillingsID:14/550)

Resultatområde Helse og barnevern sitt hovedmål er tidlig intervensjon, og tjenesten har ledig stilling i forebyggende team som Barnevernpedagog i...
Kolibri

Helse og barnevern - tiltaksstilling (StillingsID:14/551)

Barneverntjenesten tilbyr nyopprettet tiltaksstilling, 50 % engasjement, i perioden 1.8.14-1.8.16. Søknadsfrist 22. april.