Telehiv

Opphevelse av telerestriksjoner på kommunale veier i Vestby kommune

Telerestriksjonene på Drøbakveien, Støttumveien og Krokstrandveien oppheves. Skilt ved de aktuelle veiene er fjernet.
Veiarbeid - veien stengt!

Tveterveien stenges torsdag 12. mars

Vestby kommune ved Kommunalteknikk vil gjennomføre reparasjon av kulvert/ bro i Tveterveien. Arbeidet vil foregå torsdag 12. mars med oppstart kl 9...
Telehiv

Telerestriksjoner på enkelte kommunale veier i Vestby kommune

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7, iverksetter Vestby kommune aksellastrestriksjoner på enkelte kommunale veier.
Trafikksikkerhet

Vei og trafikk:

Trafikksikkerhet på skolevei og ellers i Vestby kommune - kom med innspill !

Vestby kommune skal utarbeide ny tiltaksplan for trafikksikkerhet. I den forbindelse oppfordres innbyggere til å komme med innspill.