gatelys_500x268

Gatelys - varsle feil og mangler

Kommunale veier Melding om feil på kommunale gatelys gjøres her, til Infratek. NB! Husk å oppgi korrekt adresse evt stolpenummer på gatelykten som...
Brøyting av vinterveier

Brøyting og strøing av kommunale veier

Vestby kommune ved Resultatområde Kommunalteknikk har ansvaret for å brøyte og strø kommunale veier slik at den alminnelige ferdselen opprettholdes. ...

Gravearbeider i Vestby kommune

Rutiner i forbindelse med graving på kommunale arealer Vestby kommune benytter internett i forbindelse med gravesøknader. Følg linken til kundep...

Feil og mangler ved kommunale veier i Vestby kommune

Alle felt med stjerne må fylles ut