Vei og trafikk

Her finnes informasjon om veier og trafikk i Vestby

Betydelig utbygging av boligområder medfører at kommunen må ta over nye veianlegg med tilhørende belysning. Ved inngangen av planperioden har kommunen satset aktivt på trafikksikkerhetstiltak og veiutbedringer.

Del innhold