Fiskeridirektoratet har opprettet 10 nye fredningsområder for hummer. Reigiondirektør Siri Meling forteller at vedtaket har positive effekter for en sårbar hummerbestand.

Det er nå til sammen 51 fredningsområder langs norskekysten. Her får hummeren være i fred og kan reprodusere seg uten å bli forstyrret.

– Forskning viser at fredningsområdene gir flere og større hummer, med mer rogn – som igjen fører til større produksjon av egg og larver, sier Meling.
 
Her er de nye fredningsområdene: 
 • Løperen og Kvernskjær, i Hvaler kommune
 • Rauerfjorden, i Fredrikstad kommune
 • Mossesundet, i Moss kommune
 • Son, i Vestby kommune
 • Mulodden, i Holmestrand kommune
 • Karslvikodden, i Tønsberg kommune
 • Sandefjordsfjorden, i Sandefjord kommune
 • Skallefjorden og del av Blindleia, i Lillesand kommune
 • Sandvigsdalsfjorden, i Kristiansand kommune 

Forbud om å fiske med redskap som kan fange hummer

I fredningsområdene er det forbudt å fiske med redskap som kan fange hummer.
 
– Medregnet de nye områdene som nå er vedtatt i 2020, har vi til sammen 51 fredningsområder. Vi ønsker på sikt at det skal bli et fredningsområde for hummer i hver kystkommune, sier Meling, som forteller at Fiskeridirektoratet vil sende ut en invitasjon til kommunene om å bidra med forslag.

Positive effekter

 • Det er betydelig flere og større hummer i fredningsområdene. Alders- og størrelsessammensetningen av bestanden vil også bli mer naturlig siden fisketrykket fjernes.
 • Hummeren er større og hunnene bærer dermed flere og større egg, noe som igjen gir flere og større larver med bedre evne til å overleve.
 • De større hunnene bærer oftere egg. Studier på eksisterende fredningsområder har vist at man kan forvente opp mot en tredobling i produksjonen av egg og larver i disse områdene sammenlignet med fiskede områder.
 • Hummerlarver driver med strømmene og bidrar dermed til rekrutteringen utenfor fredningsområdene.
 • Det foregår en viss utvandring av større hummer fra fredningsområdene. Dette kan ha positive effekter på fisket utenfor.

Les mer om fredningsområder og hummerfiske på Fiskeridirektoratet sine nettsider.