Påmelding

til visning og buss på telefon på dagtid: 64 98 07 96

Om filmen 'Kampen om Narvik'

Filmen forteller historien om "Hitlers første nederlag" og skildrer natt til 9. april 1940 og de 62 dagene som fulgte, da soldater fra Norge, England, Polen og Frankrike tok opp kampen mot Hitler. 

April 1940. Den gryende krigen i Europa virker fjern for nordmennene, men verdens øyne er allerede rettet mot Narvik som skiper ut jernmalmen Hitler er avhengig av for å holde det tyske krigsmaskineriet i gang. Natt til 9. april krenkes Norges nøytralitet og tyske soldater går i land. Bykommandanten overgir Narvik uten kamp, men ikke alle er villige til å legge ned våpnene. Et kompani på 200 norske soldater bløffer seg ut av byen og tar opp kampen. Fra skyttergraven er det enkelt å vite hvem som er venn og hvem som er fiende. Fra den sivile siden er bildet mer komplisert. 

Den Kulturelle Spaserstokken samarbeider med Hvitsten Bygdekino/ Hvitsten Vel og Bygdekinoen om denne filmvisningen.

Det har vært tradisjon for filmvisning i Hvitsten siden tidlig sekstitall. Hvitsten Bygdekino har eksistert siden før år 2000 og i 2021 ble de kåret til landets beste bygdekino.

Kinoen drives nå i samarbeid med Hvitsten Vel, med tilskudd fra flere sponsorer, deriblant Vestby Kommune. Det er frivillige som sørger for å sette ut stoler og drive kiosk. 

Rutetabell buss

Tur: 

  • Steinløkka 12.40 
  • Hølen torg 12.55 
  • Garder grendesenter 13.10 
  • Vestbytorget 13.25 
  • Hvitsten Grendehus 13.40  

Retur etter filmens slutt med ca tider  

  • Hvitsten Grendesenter 16.00 
  • Vestbytorget 16.15 
  • Garder grendesenter 16.30 
  • Hølen torg   16.45 
  • Steinløkka 17.00  

Den kulturelle spaserstokken i Vestby