Ring 404 04 919 ved mistanke om koronavirus

Mistanke om smitte av Koronavirus? Ta Koronasjekken!

Skal du kontakte koronalegevakten for å bli testet eller ikke?
​Ta en avsjekk på koronasjekk.no før du ringer.

Koronasjekk.no driftes av leger og helsepersonell og er 100 % i samsvar med råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. OG for alle våre helter på legevakten i Moss som jobber hardt med å gi en god helsehjelp til alle som trenger det!

Er du smittet ?
Mosseregionens legevakt har opprettet et eget telefonnummer for deg som er eller har mistanke om smitte av Koronavirus. Det nye nummeret er: 404 04 919.

Mosseregionens legevakt har opprettet et eget telefonnummer for de som har mistanke om smitte av Koronavirus. Det nye nummeret er: 404 04 919.

Dette er gjort for å frigjøre kapasitet på telefonen på det ordinære legevaktnummeret. Legevaktens ordinære telefonnummer skal benyttes for henvendelser om vanlige legevaktspørsmål.

Når skal du ringe 404 04 919?
Før du ringer, sjekk om du er i risikogruppen for smitte. Ta kontakt på telefon 404 04 919 hvis: 

  • du utvikler symptomer som hoste, kortpustethet eller feber i løpet av 14 dager etter hjemkomst fra et område med vedvarende spredning
  • du utvikler symptomer som hoste, kortpustethet eller feber og samtidig har hatt nærkontakt med en person med bekreftet smitte av Coronavirus
     

Har du andre spørsmål knyttet til koronavirus? 

  • Se Folkehelseinstituttets nettside, fhi.no.
  • Ring helsemyndighetenes informasjonstelefon på 815 55 015
     

Har du spørsmål om sykemelding i forbindelse med koronavirus?

  • Se nav.no 
  • Du må kontakte fastlege ved behov for sykemelding. Legevakten gir ikke ut sykmelding i forbindelse med Coronavirus.

Telefonnummer
Legevaktens koronatelefon: 404 04 919
Ordinære henvendelser til legevakten: 116 117

Du finner mer informasjon og konkrete råd om Corona-viruset på Folkehelseinstituttets hjemmesider og helsenorge.no.
 
Kommuneoverlegen