Informasjonsmøte Kulturkvartalet 10

Kulturkvartalet

Vestby kommune skal oppføre et nytt Kulturkvartal sentralt i Vestby sentrum. I et moderne og urbant Vestby, vil Kulturkvartalet være en drivkraft for det nye sentrum.

Kulturhuset skal være et estetisk og arkitektonisk signalbygg som bygger oppunder et fremtidsrettet Vestby, der man setter mennesket i fokus. Samtidig skal det være et inkluderende samlingspunkt, en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser.

Gjennom et Mulighetsstudie ble det presentert flere alternativer, der «Konsept B» ble utredet videre og det var dette alternativet som ble politisk vedtatt (Kommunestyret 10.09.18).

Konsept B tar utgangspunkt i et todelt bygg som gjør at kvartalsstrukturen i områdeplanen opprettholdes. Bygget vil ha kulturfunksjoner i de nederste etasjene i begge deler av bygget, og kontorfunksjoner i de øverste etasjen i enten en eller begge deler. 

Multiconsult, AF Gruppen og L2 arkitekter er valgt som samspillsentreprenører for utviklingen. Prosjektet består av utvikling og prosjektering av nytt kulturkvartal, riving av eksisterende bygg samt oppføring av nytt kulturhus.

Kulturhuset får et antatt bruttoareal på rundt 8.000 m2 fordelt på kultur- og kontorarealer, og forventet ferdigstillelse er årsskiftet 2021/2022.

I skisse- og forprosjektfasen vil vi gjerne få innspill underveis fra alle interessenter. I den kommende fasen vil det derfor bli lagt ut informasjon på kulturkvartalets blogg og det vil bli invitert til åpne informasjonsmøter. Arbeidet med skisseprosjektene vil starte for fullt over sommerferien.

For mer informasjon, følg med på prosjektbloggen til kulturkvartalet

kulturkvartalet_500x207.jpg