Kulturkvartalet

L2 arkitekter har utarbeidet et mulighetsstudie for prosjektområdet som viser et mulighetsrom basert på rammene som er gitt i områdeplanen.

Mulighetsstudiet presenterte flere alternativer, der «Konsept B» ble utredet videre og det var dette alternativet som ble politisk vedtatt (Kommunestyret 10.09.18).

Konsept B tar utgangspunkt i et todelt bygg som gjør at kvartalsstrukturen i områdeplanen opprettholdes. Bygget vil ha kulturfunksjoner i de nederste etasjene i begge deler av bygget, og kontorfunksjoner i de øverste etasjen i enten en eller begge deler. Konseptet ønsker å åpne opp/ fremheve G/S veien som går igjennom hele sentrum ned mot togstasjonen, som oppfattes som en viktig kommunikasjonslinje i sentrum for myke trafikanter. 

Mulighetsstudiet og rom- og funksjonsprogrammet vil danne grunnlag for detaljplanen som sammen vil legges til grunn for en konkurranse om den endelige prosjekteringen.

Illustrasjon fra mulighetsstudiet:

Kulturkvartalet _ mulighetsstudie

 

Tips en venn Skriv ut