Hølen skole

Hølen skole

Hølen nye skole ble offisielt åpnet 15.januar 2016. 

Skolen er 1 parallell 1-7 skole.  Skolen består av 2850 kvm, er i 2 etasjer og har en kapasitet på 196 elever. Skolen har flotte uteområder som legger til rette for ulike aktiviteter. Vi har ballbinge, amfi, basketmål, husker, sandkasse og klatreapparat. I tillegg er det merket opp for sjakk og ludo.  Skolen har også egen skolefritidsordningen, SFO.

For skoleåret 2018/2019 er det 160 elever og ca 80 sfo barn.

 

Hølen skole jobber for å bli dysleksivennlig.