Brevik skole og grendesenter

Brevik skole og grendesenter

Ny skole og grendesenter ble tatt i bruk august 2018. Skolen er treparallell med plass til 588 elever og 204 SFO plasser.

Det er for skoleåret 2018/2019 er det 249 elever fordelt på 13 klasser. Skolen er bygget med klasserom for 1.-4. trinn på en side av bygget og klasserom for 5.-7. trinn på motsatt side av bygget. I midten av bygget ligger hovedinngangen med et stort amfi og administrasjonen. 

Gamle Brevik skole og grendesenter er revet. Det er planlagt et nærmiljøanlegg på den gamle skoletomten. En foreløpig utomhusplan viser kunstgressbane, grusbane, basketbane, hinderløype, skatebane, huskestativ og boder. Kunngjøring av anbudskonkurransen for nærmiljøanlegget er tenkt i begynnelsen av november 2018. Byggestart blir våren 2019 når snøen har forsvunnet. Anlegget forventes å stå feridg i løpet av juni samme år. Det er Resultatområde Eiendom som er anvarlig for dette prosjektet. 

 

Tips en venn Skriv ut