Kjempebjørnkjeks

Rapport for arbeid med bekjempelse av fremmede arter

Vestby kommune har i 2017 og 2018 jobbet med bekjempelse av fremmede arter. Hovedtyngden av arbeidet har vært lagt på bekjempelse av kjempebjørnekjeks...
Kanadagullris på utsiden av Storøykilen

Unngå hagerømlinger – bruk kommunens hageavfallsmottak

Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold. Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfa...
Handlingsplan 2015-2016 - Bekjempelse av fremmede arter i Vestby kommune

Handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter 2017-2020

Kommunen har utarbeidet en handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter fra 2017 til og med 2020, i Vestby kommune. Handlingsplanen viser at kom...
Kjempebjørnkjeks

Hjelp oss å bli kvitt fremmede arter som har spredt seg i naturen

Kommunen ønsker hjelp med å få kartlegge fremmede arter, slik at vi får en god oversikt, og lettere kan vurdere hvor og når det skal settes inn tiltak...
Handlingsplan 2015-2016 - Bekjempelse av fremmede arter i Vestby kommune

Handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter 2015-2016

Kommunen har utarbeidet en handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter i 2015 og 2016, i Vestby kommune. Handlingsplanen viser at kommunen i de...
Bekjempelse av fremmede arter

Bekjempelse av fremmede arter

Vestby kommune har i 2014, og tidligere år, jobbet med bekjempelse av fremmede arter. Fremmede arter er arter som har fått menneskets hjelp til å spre...
Bekjempelse av fremmede arter

Fremmede arter

En fremmed art er en art som er blitt introdusert utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. Naturen i Oslo og Akershus er særlig sårbar for fremmede p...