Kom i form

Aktivitetstilbud på dagtid i regi av Frivilligsentralen

Aktiv på Dagtid Vestby ble etablert høsten 2012, og tiltaket var et samarbeid mellom Akershus Idrettskrets, Son Håndballklubb, LHL Vestby, Vestby Frivilligsentral og Vestby kommune.

Høsten 2012 støttet kommunen igangsettingen av piloten ”apD i Vestby” som frisklivsrettet tilbud, ved å tilby gratis halleie og etablere kontakt mellom Vestby Frivilligsentral og prosjekteier, Son Håndballklubb (Son HK).

Son Håndballklubb gjennom Vestby Idrettsråd valgte medio desember 2013 å avslutte tiltaket.

Frivilligsentralen har vært svært delaktig i det som skjedde under den paraplyen, og ønsker derfor å videreføre aktivitetene på Teten på tvers med tilbud om kondisjon, styrke og uttøyning på tirsdager kl. 10.30-11.30,
og yoga med avspenning på torsdager kl. 10.30-11.30.
Kontakt Frivilligsentralen for nærmere informasjon om tilbudet:
http://vestby.frivilligsentral.no/

Dette har blitt et godt innarbeidet tilbud som mange har stor glede av. De opplever glede gjennom mestring, god veiledning og et inkluderende miljø. Sett i et folkehelseperspektiv er dette et forebyggende tiltak som bidrar til bedre livskvalitet ved deltakelse sammen med andre.

Tilbudet er åpent for alle.

Tips en venn Skriv ut