Glenneparken Son

Son Kystkultursenter

Son Kystkultursenter ligger i hjertet av Son på området som tidligere var Soon Baadbyggeri. Son er et av de best bevarte tettstedene med gammel trehusbebyggelse langs Oslofjorden.

Son Kystkultursenter har som mål å formidle kunnskap om og utvikle kystkultur. Senteret viser skiftende utstillinger og tilbyr aktiviteter som er knyttet til trebåter og fiske

Son Kystkultursenter er en avdeling under Follo museum/Museene i Akershus (MiA). Les mer på mia.no/follomuseum
Her finner du også program for Son Kystkultursenter.

Son Kystkultursenters Venner bidrar aktivt med drift og vedlikehold og en rekke aktiviteter på kystkultursenteret gjennom sommeren og i førjulstiden.
Kontaktperson: Tommy Braaen tlf: 93 40 78 80

 

Tips en venn Skriv ut