Illustrasjon danseinstruktører

Informasjon om Brevik Danseverksted

Brevik Danseverksted har siden år 2000 vært et populært danseundervisningstilbud for barn og unge i alderen 6-18 år.
Danseverkstedet er for alle, både gutter og jenter!

Instruktørene er selv ungdommer som danser i danseverkstedet, og på den måten er det ungdom som underviser ungdom. Denne metoden kalles ”ung-til-ung-formidling" Danseverkstedet drives av unge, og for unge!

Fra 1. januar 2016 er ansvaret for Brevik Danseverksted lagt under Kulturtjenestens avdeling for Klubb og fritid (ikke lenger underlagt Vestby Kulturskole).
Påmelding og utmelding skal likevel skje via kulturskolens system som tidligere.

Brevik Danseverksted høsten 2019 - oppstart i uke 37

Her finner du timeplan med oversikt over gruppene og hvor og når de skal trene

Påmeldingsrutine
De som allerede er danseelever møter opp ved første trening. Eventuell utmelding skjer skriftlig til daglig leder på e-post: brevikdanseverksted@hotmail.com innen oppstart.

Viktig info til nye søkere:
Elektronisk registrering sendes til kulturskolen sendes så raskt som (kulturskolen håndterer påmelding, elevlister og fakturering, ikke undervisning).
Skjema "Påmelding til danseverkstedet via kulturskolens portal" under "Selvbetjening" til høyre på siden. Alle søkere møter så direkte opp til første dansetime.

Opptak skjer ut fra elektronisk søkedato.
Første time er prøvetime. Påmelding er bindende f.o.m. 2. trening. For å bli med på kurset må eleven møte opp på første eller andre trening for å ikke miste plassen sin! Hvis man ikke har mulighet til å komme på første eller andre trening må man sende en melding til instruktøren. Elevplass er gjeldende fram til skriftlig utmelding er sendt kulturskolen.
Pris per halvår: kr 790,-. Faktura sendes i løpet av semesteret.

Fakta om Brevik Danseverksted

Brevik Danseverksted er en del av klubb & fritid og har siden år 2000 vært et populært danseundervisningstilbud for barn og unge i alderen 6-18 år. Instruktørene er selv ungdommer som danser i danseverkstedet, og på den måten er det ungdom som underviser ungdom. Denne metoden kalles "ung-til-ung-formidling". Det innebærer at instruktørene ikke får lønn for arbeidet i form av penger, men i form av kompetanseheving innen dans og formidling gjennom godt kvalifiserte danseinstruktører, veiledning og felles utveksling av erfaring.

Danseverkstedet drives av unge, og for unge!

Undervisningen består av showdance og creative dance, og varer et halvår. Som en avslutning på semesteret, arrangeres det en forestilling hvor alle elevene får vist hva de har lært og jobbet med i løpet av kursperioden.

 
 
Regler i Brevik Danseverksted:
  • Eleven har møteplikt på alle treninger. Dersom eleven blir syk, eller av andre grunner ikke har mulighet til å møte på trening, skal det gis beskjed om dette til instruktør før trening. (telefonnumre til hver enkelt instruktør står i heftet)
  • Fravær føres. Dersom en elev har vært borte fra mer enn tre treninger uten å si i fra på forhånd, gis det ikke ut kursbevis til eleven.
  • Under trening skal eleven ha på seg dansebukse/treningsbukse. Dette er fordi eleven skal kunne utfolde seg så godt som mulig. Olabukser eller andre bukser i stivt stoff, reduserer bevegelsesevnen.
  • Mobiltelefoner skal ikke benyttes i treningstiden.
  • Eleven har ikke lov til å ha med seg venner på trening. Selv om en utenom kurset kun sitter stille og ser på, kan det gjøre andre elever utrygge.
  • Brevik Danseverksted jobber for å forebygge rus. Røyking tillates ikke i tilknytning til trening og forestillinger. Bruk av ulovlige rusmidler er uforenlig med deltakelse.
  • Brevik Danseverksted jobber for at alle skal ha det gøy og føle seg verdsatt.