Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
15. april:

Endringer i regionale smitteverntiltak fra 12. april

Regjeringen har besluttet å lette på smitteverntiltak i flere kommuner i Viken, deriblant Vestby kom... Les mer

Aktuelt

Vestby kulturkvartal

Vestby kommune skal bygge nytt kulturbygg i sentrum.  Plassering for det nye kulturbygget er der Vestby bibliotek ligger i dag (også kjent som det gamle "Rimibygget"), samt deler av parkeringsplassen mellom "Rimibygget" og nye sentrumsveien.

Illustrasjon Kulturkvartalet i Vestby sentrum Foto: L2 Arkitekter

Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2021

Kartverket Oslo og Viken vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i følgende kommuner i 2021: Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Indre Østfold, Våler, Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden, Asker, Bærum, Aurskog-Høland, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Jevnaker, Lunner og Gran i Innlandet.

Kartverket foretar oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2021 Foto: Kartverket

Fastsatt planprogram for rullering av kommunedelplan for klima og energi

Formannskapet har på møte den 22. mars 2021 fastsatt planprogram for rullering av Kommunedelplan for klima og energi.

Planprogrammet for klima- og energiplanen beskriver nødvendige endringer og utredninger som må gjøres i forbindelse med planarbeidet og gjør rede for planprosessen og opplegget for medvirkning. 

Fastsatt planprogram rullering av kommunedelplan for klima og energi

Kommunal planstrategi 2020 - 2023

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

Kommunal planstrategi for 2020 - 2023 ble vedtatt av kommunestyret 1. februar 2020.

Kulturkvartalet Illustrasjonsfoto

Kartlagte områder med kvikkleire ved Garder, Rokker Nordre Auerud, Hølen sentrum sør, Øgården og Hølendalen langs Såna mot Son

Grunnundersøkelser

Det er gjennomført undersøkelser av grunnforhold i Vestby kommune.

I 2016 gjennomførte Statens vegvesen (SVV) grunnundersøkelser i området rundt Øgården i Hølen. Dette ble gjort i forbindelse med en masseutglidning mot Hølenselva/ Såna i 2016. Det er tatt boreprøver på begge sider av elva, og det er påvist kvikkleire i området. Dette har medført at Statens vegvesen planlegger rassikring med motfyllinger på begge sider av elva i dette området. Undersøkelsen inngår i datagrunnlaget til NVE.

Kvikkleire Illustrasjonsfoto: NVE

Solhøy omsorgsboliger - kontrakt signert

Vestby kommune signerte  18. desember en totalentreprisekontrakt med Solid Entreprenør AS, for bygging av 67 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester på Solhøy i Son. 

Vestby kommune har signert kontrakt med Solid Entreprenør AS, for bygging av nye omsorgsboliger på Solhøy i Son. Foto: Vestby kommune
1 | 2