Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Byggeskikkprisene for 2019 og 2020 er utdelt

Prisen for 2019 går til Rådyrveien 66 i Son. Eierne har utviklet en fritidseiendom til bolig med et fantastisk uterom.

Prisen for 2020 tildeles Kaffefabrikken, et signaturbygg på næringsområdet i Vestby bygget i massivtre og med tydelig miljøprofil.

Prisene ble delt ut i forbindelse med kommunestyremøtet 6. september. 

Byggeskikkprisen 2020 til Kaffefabrikken

Vestby kulturkvartal

Vestby kommune skal bygge nytt kulturbygg i sentrum.  Plassering for det nye kulturbygget er der Vestby bibliotek ligger i dag (også kjent som det gamle "Rimibygget"), samt deler av parkeringsplassen mellom "Rimibygget" og nye sentrumsveien.

Illustrasjon Kulturkvartalet i Vestby sentrum Foto: L2 Arkitekter

Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2021

Kartverket Oslo og Viken vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i følgende kommuner i 2021: Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Indre Østfold, Våler, Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden, Asker, Bærum, Aurskog-Høland, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Jevnaker, Lunner og Gran i Innlandet.

Kartverket foretar oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2021 Foto: Kartverket

Fastsatt planprogram for rullering av kommunedelplan for klima og energi

Formannskapet har på møte den 22. mars 2021 fastsatt planprogram for rullering av Kommunedelplan for klima og energi.

Planprogrammet for klima- og energiplanen beskriver nødvendige endringer og utredninger som må gjøres i forbindelse med planarbeidet og gjør rede for planprosessen og opplegget for medvirkning. 

Fastsatt planprogram rullering av kommunedelplan for klima og energi

Kommunal planstrategi 2020 - 2023

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

Kommunal planstrategi for 2020 - 2023 ble vedtatt av kommunestyret 1. februar 2020.

Kulturkvartalet Illustrasjonsfoto
1 | 2