Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
13. januar:

Regjeringen letter på tiltakene

Det er fortsatt behov for nasjonale tiltak. Det forventes høye smittetall i ukene som kommer, men ... Les mer

Aktuelt

Invitasjon til orienterings- og diskusjonsmøte om fallviltarbeid i Vestby kommune. Meld din interesse innen 1. februar

Hvert år er det påkjørsel av over 100 rådyr i trafikken i Vestby, og noen få elg. I tillegg blir mange dyr skadet av andre årsaker og funnet syke eller døde. Kommunen har et ansvar for til enhver tid å ettersøke og å avlive disse dyrene. Kommunen har også delvis ansvaret for å ta seg av annet vilt som er skadet. 

Ved påkjørsel av vilt er det viktig å kunne rykke ut raskt og sørge for at skadet dyr blir funnet og avlivet.

Skogsområde i Vestby kommune. Foto: Joakim Røed.

Ditt verdifulle nabolag Hølen

Se deg rundt der du bor! Hva er særegent ved ditt hus og ved naboens?

På arrangementet Ditt verdifulle nabolag setter vi et nytt fokus på velkjente bomiljøer, og på de historiene man finner i vanlige hus og gater. Denne gangen går turen til Hølen. Arrangementet er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune og Vestby kommune. 

Ditt verdifulle nabolag Illustrasjonsfoto

Byggeskikkprisene for 2019 og 2020 er utdelt

Prisen for 2019 går til Rådyrveien 66 i Son. Eierne har utviklet en fritidseiendom til bolig med et fantastisk uterom.

Prisen for 2020 tildeles Kaffefabrikken, et signaturbygg på næringsområdet i Vestby bygget i massivtre og med tydelig miljøprofil.

Prisene ble delt ut i forbindelse med kommunestyremøtet 6. september. 

Byggeskikkprisen 2020 til Kaffefabrikken

Vestby kulturkvartal

Vestby kommune skal bygge nytt kulturbygg i sentrum.  Plassering for det nye kulturbygget er der Vestby bibliotek ligger i dag (også kjent som det gamle "Rimibygget"), samt deler av parkeringsplassen mellom "Rimibygget" og nye sentrumsveien.

Illustrasjon Kulturkvartalet i Vestby sentrum Foto: L2 Arkitekter

Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2021

Kartverket Oslo og Viken vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i følgende kommuner i 2021: Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Indre Østfold, Våler, Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden, Asker, Bærum, Aurskog-Høland, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Jevnaker, Lunner og Gran i Innlandet.

Kartverket foretar oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2021 Foto: Kartverket

Fastsatt planprogram for rullering av kommunedelplan for klima og energi

Formannskapet har på møte den 22. mars 2021 fastsatt planprogram for rullering av Kommunedelplan for klima og energi.

Planprogrammet for klima- og energiplanen beskriver nødvendige endringer og utredninger som må gjøres i forbindelse med planarbeidet og gjør rede for planprosessen og opplegget for medvirkning. 

Fastsatt planprogram rullering av kommunedelplan for klima og energi

Kommunal planstrategi 2020 - 2023

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

Kommunal planstrategi for 2020 - 2023 ble vedtatt av kommunestyret 1. februar 2020.

Kulturkvartalet Illustrasjonsfoto
1 | 2