Skaug idrettsbarnehage

Velkommen til Skaug idrettsbarnehage ! 

Skaug idrettsbarnehage er en 3 avdelings privat barnehage som åpnet i 2005. Barnehagen er en del av et nettverk av totalt 15 barnehager tilhørende i Østfold, Akershus og Oslo, og nettverkets navn er Borg Barnehager AS. Barnehagene har ulike driftsformer – deres fellesnevner er Barnehagenett AS – en faglig utviklingsenhet beliggende i Sarpsborg.

Skaug idrettsbarnehage har lokal tilhørighet i Vestby, da vi holder til på Skaug gård i Vestby nord.

Avdelingene heter Tempo, Kvikk og Friskus.

Vi holder til i moderne lokaler i låven, med gymsal og har store uteområder. Uteområdet ble helrenovert høsten 2014 til et mer motorisk utfordrende område. Barnehagen ligger trygt til med jorder og skog som nærmeste nabo, som blir benyttet i hverdagen vår.

Barnehage-nettverkets fire fokusområder Sunne barn, Aktive barn, Lekende barn og Trygge barn (SALT) synliggjøres i hverdagen vår – som vi tilpasser til vårt fokus «Aktive barn i en sunn kropp»

Mening i opplevelser hos oss i Skaug idrettsbarnehage gir ditt barn en «god start på livet.»

Velkommen til oss!
 
Åpningstid: kl. 06.45 – 17.00
Antall avdelinger: 3 avdelinger
Antall barn/alder: 55 plasser til barn i alderen 0-6 år
Oppholdsbetaling: Makspris kr. 2.990,- pr. mnd. for full plass. Det gis søskenmoderasjon
Forskudd: faktureres et forskudd på 2900,-, 2000,- for barn nr. 2. Tilbakebetales når barnet/ barna slutter.
Oppholdstid: Barnehagen tilbyr 100% plasser
Kostpenger: kr. 320,- pr mnd. for hel plass.
Kontaktperson: Glenn H. Rognstad tlf. 64 95 30 70/ 473 28 418
 
Se også vår hjemmeside eller besøk oss på vår facebookside.
 
                           Skaug gårdsbarnehage