Stupebrett i Brevikbukta er fjernet grunnet lav vanndybde.

Stupebrettet i Brevikbukta fjernet grunnet lav vanndybde

Stupebrettet i Brevikbukta er fjernet av Vestby kommune. Kommunen har fått tilbakemeldinger om at vanndybden er for liten.  For at ingen skal skade...
Illustrasjon private avløpsanlegg

Veileder for innsending av søknader - Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak av mindre avløp

Vestby kommune har utarbeidet en veileder for kravene som stilles til søknader om oppgradering og etablering av mindre avløpsanlegg. Ved oppgradering ...
Vanndråpe_illustrasjon

Kontroll av avløpsanlegg i Vestby kommune

Det ble den 1. januar 2012 innført et kontrollgebyr for visse typer private avløpsanlegg i Vestby kommune.  Gebyret skal bl.a. dekke inn kostnader ...
Slam- og Spyleservice Indre Østfold AS

Pålagt, obligatorisk slamtømming i Vestby kommune

Alle private avløpsanlegg i Vestby kommune er med i en obligatorisk slamtømmeordning. Dette gjelder også tanker som er tilknyttet kommunal avløpsledni...
Rennende_vann

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Vestby kommune

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Vestby kommune
Rennende_vann

Kontrollgebyr

I henhold til Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 81 første ledd bokstav c, jfr. Forskrift om begrensning av forurensni...

Matavfallskverner tilkoblet kommunalt avløpsnett i Vestby kommune

Det er med hjemmel i Forurensningsforskriftens § 15A-4 femte ledd ikke tillatt til å bruke matavfallskvern tilkoblet kommunalt avløpsnett i Vestby kom...
Matavfallskvern

Matavfallskverner tilkoblet private avløpsrensealegg i Vestby kommune

Det kan søkes om koble til matavfallskvern på private avløpsrenseanlegg i Vestby kommune.