Pedagogisk- psykologisk tjeneste - PPT

Sentrale oppgaver for PPT er sakkyndig utredning, forebyggende og systemrettet arbeid.

PPT gir råd, veiledning og hjelp til barn, foreldre og personale i skoler og barnehager. Det kan eks. være ved fagvansker, lærevansker, språktalevansker, funksjonshemninger, atferdsvansker, mistrivsel på skolen eller hjemme, skolestart, overganger fra barnehage til skole eller barnetrinn til ungdomstrinn.

Tjenestene gis til barn i alderen 0 - 16 år, samt voksne innenfor grunnskoleopplæring i kommunen.

Henvisning kan skje fra eks. skoler og barnehager. Foreldre må gi sitt skriftlige samtykke til henvisningen. Foreldre kan også selv ta kontakt med PPT for bistand. Informasjonssamtale kan tilbys ved behov.