www.vestby.kommune.no

Byggesak

Saksbehandlingstid
Bygningsavdelingen har for tiden svært stor pågang av saker og saksbehandlingstiden vår er ca. 2-6 mnd. Saksbehandling i byggesaker tar vanligvis noe tid, og bygningsavdelingen gjør hva vi kan for å behandle søknader i henhold til fristene. Vi ber om forståelse og litt ekstra tålmodighet i denne perioden.

Skal du bygge?

Gjør deg kjent på våre nettsider, og gjør litt forarbeid før du kontakter kommunen. 

Byggesaksveiledning

Du kan snakke direkte med en byggesaksbehandler på tirsdager og torsdager mellom kl. 09.00-11.00 og kl. 12.00-14.00. 
 
Ring Servicekontoret på telefon 64 98 01 00 eller besøk oss på Rådhuset i Vestby.
 
Vi ønsker å yte best mulig service og det hjelper derfor å være forberedt når vi snakker med deg. Oppgi gnr og bnr, eller eventuelt saksnummer, kort hva henvendelsen gjelder og hvem du er. 
 
Vi kan svare på generelle spørsmål, gi veiledning, og finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for eiendommen din. 
 
Innsyn i byggesaksmapper/arkiv bestilles på post@vestby.kommune.no
 
Henvendelser om konkrete byggesaker kan gjøres på telefon til tildelt saksbehandler, innenfor ordinær åpningstid. Ringer du til kommunens servicekontor, oppgir hvem du vil snakke med og hvilken sak henvendelsen gjelder, så vil du bli oppringt av rett person. 
 
Byggesakspakke 

Situasjonskart og nabolister til bruk i byggesaker og delesaker skal nå bestilles via kommunens e-torg, det er ikke lenger nødvendig å sende bestilling til kommunen. På e-torg oppretter du en bruker og bestille de produktene du trenger: 

  • Situasjonskartpakke 
  • Naboliste 
  • Eiendomsmeglerpakker 

Det er også mulig å bestille digitale kartdata i forskjellige formater.  

 
Generelle henvendelser 
Generelle henvendelser kan også sendes skriftlig inn til oss på post@vestby.kommune.no 
Det er lettere å besvare generelle henvendelser dersom vi får tilstrekkelige opplysninger om eiendommen, og om det aktuelle tiltaket. Send oss gjerne bildeforklaringer på hva tiltaket går ut på. En skriftlig henvendelse vil gi oss mulighet til å sjekke saken og regelverket før vi gir et svar.
 
Vi gjør det vi kan for å besvare de skriftlige generelle henvendelsene innen fristen på 3 uker!
 
Må du søke? 
Om du må søke, kan søke selv eller trenger en ansvarlig søker for din byggesøknad, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre – og hvor i Vestby Kommune. 

Det ble den 01.07.2015 gjort endringer i plan- og bygningsloven, som fjernet søknadsplikten for en rekke byggetiltak. Forenklingen av reglene gir større frihet til å bygge, men også mer ansvar for den som ønsker å bygge. Du må selv sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med regelverket. 

Hos Direktoratet for Byggkvalitet (Dibk) kan du finne gode veiledere og informasjon om hvilke tiltak som du kan gjøre uten å søke. Sjekk blant annet ut veilederne:
Det er mange forhold du som tiltakshaver må sette deg inn i før du kan bygge. Tiltaket må være i samsvar med gjeldende reguleringsplan, kommuneplan og andre bestemmelser. Selv om noe i utgangspunktet kan være unntatt søknadsplikten, kan det likevel være søknadspliktig på grunn av forhold som for eksempel byggegrenser mot nabo, bestemmelser om hva og hvordan du kan bygge, hvor høyt du kan bygge og tillatt grad av utnyttelse på eiendommen osv. 
 
Hvilken reguleringsplan og bestemmelser som gjelder for din eiendom finner du i Kommunekartet. Gjeldende kommuneplan for Vestby Kommune 2019-2030 finner du her.
 
Tidsfrister for kommunens saksbehandling:
2 uker
  • Forhåndskonferanse 
3 uker
  • Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt, søknaden er komplett og hvor det ikke foreligger naboprotester, hvor det ikke er nødvendig med samtykke eller uttalelse fra andre myndigheter.
  • Igangsettingstillatelser.
  • Søknad om brukstillatelse eller ferdigattest.
12 uker
  • Omfattende byggesaker med eller uten dispensasjon. Hvor det er nødvendig med samtykke eller uttalelse fra andre myndigheter. Saksbehandlingstiden gjelder fra søknaden er komplett og nødvendige uttalelser og samtykker foreligger.
Obs: Tidsfristene regnes fra søknaden er komplett. 
 
Våre sjekklister vil kunne gi svar på hva søknaden skal inneholde for å være komplett. 
Sjekklister – med og uten ansvarsrett finner du her.
 
 
 
 
 
 
Opprettet: 02.juli.10 av Webmaster
Oppdatert: 31.mars.20