www.vestby.kommune.no

Byggesak

Byggesaksdelen i plan- og bygningsloven av 2008 trådte i kraft fra 1. juli 2010. Det gjelder alle bestemmelser utenom de nye reglene om kontroll. De vil tre i kraft 01.01.2013, slik at det skal bli tid til å få godkjent kontrollforetak før ikrafttreden.

Kapittel 20 om søknadsplikt kan deles inn i 4 kategorier. Til hver av kategoriene er det laget forskrifter. Forskriftshjemler finnes til de konkrete bestemmelser forskriften skal utfylle; enten i bestemmelsen selv eller i kapittelet.

Kategori 1: Pbl § 20-1 - er tiltak som krever søknad og tillatelse - Det er krav om bruk av foretak med ansvarsrett

Kategori 2: Pbl § 20-2 - er tiltak som krever søknad og tillatelse - men ikke ansvarsrett - Tiltakshaver kan forestå søknaden selv

Kategori 3: Pbl § 20-3 unntatt fra søknadsplikt for mindre tiltak

Kategori 4: Pbl § 20-4 er tiltak som behandles tilstrekkelig etter annet regelverk.

I byggesaksforskriften § 4-1 er det gjort unntak fra søknadsplikten for en rekke arbeider med våtrom.

Bruksendring er søknadspliktig tiltak etter § 20-1 som skal forestås av ansvarlig foretak jfr byggesaksforskriftens § 2-1.

På nettsidene til Direktoratet for Byggkvalitet (dibk) finner du ytterligere informasjon om ny Byggesaksforskrift, Teknisk forskrift og overgangsbestemmelser, DIBK - Direktoratet for byggkvalitet   Se også Follokom.no, som er Follo-kommunenes felles informasjonsportal for bygge- og delesaker.
 

Byggeplaner – hva er unntatt og hva må du søke om?

Sjekkliste - med eller uten ansvarsrett 

Opprettet: 02.juli.10 av Webmaster
Oppdatert: 12.mars.19
Tips en venn Skriv ut