Vestby kommune har i alt 10 badestrender

Vestby har en lang kystlinje på østsiden av Oslofjorden, - med flere flotte strender og badeplasser. Disse områdene eies av det offentlige, dvs. Vestby kommune eller Direktoratet for Naturforvaltning, bortsett fra Hvitsten som er privateid. Vestby kommune samarbeider med direktoratet om både kjøp, opparbeidelse og drift av badeplasser.

Krokstrand:
Sandstrand med store plenområder, deler av området med rullestein, handikaptoalett med vann, sandvolleyballbane. Ca 100 meter fra parkeringsplass. Kiosken på Krokstrand er ny badesesongen 2019 og åpen hver dag kl. 11 - 18 hele sommeren.

For nærmere informasjon ring mobiltelefon 9135 1639.

Oppgradering av toaletter på Krokstrand
Det vil bli gjennomført oppgradering av toalettene på Krokstrand og badesesongen 2019 står nytt HC toalett klart.

Hulvik:
Sandstrand og svaberg, gressplen. toaletter, ca 100 meter fra parkeringsplass

Emmerstad:
Sandstrand, plenarealer samt et område med svaberg, handikaptoalett, badeflåte, ca 500 m fra parkeringsplass.

Kjøvangen:
Sandstrand, brygge - tilrettelagt for handikappede (fisking), plenområde, toalett, ca 50 meter fra parkeringsplass. Område for dykking.

Sonsstranda:
Svaberg, stupebrett, tennisbane, toalett, ca 50 meter fra parkeringsplass

Brevikbukta:
Sandstrand, svaberg og gressplen, handikaptoalett, sandvolleyballbane og petanqebane, parkering på stranda.

Skutebauen:
Sandstrand, svaberg

Sauholmen:
Øy utenfor Son, kun tilgjengelig med båt. Svaberg, handikaptoaletter

Gjøva:
Øy utenfor Son, kun tilgjengelig med båt. Spesiell geologi og flora.

Hvitsten:
Sandstrand og plen, ca 0,5 km fra parkeringsplass

Generelt om strendene:

I sesongen plukkes det søppel på strendene hver virkedag (ikke lørdag og søndag).

Utsetting av badebøyer, for å avgrense badeplassen mot båttrafikk, gjøres av kommunens samarbeidspartner Skjærgårdstjenesten, med base i Moss.

Toaletter:
Det er tilgjengelige toaletter på alle strendene, bortsett fra Skutebaugen. 
Toalettene er ikke utstyrt med toalettpapir.

Parkering:
Parkeringsmuligheter ved strendene, bortsett fra Skutebaugen. Parkering her må foreløpig skje ved Brevikbukta ca. 500 m unna. Ny parkeringsplass er planlagt, men ikke bygget enda.

Badevannsprøver:
Badevannskvaliteten er generelt meget bra på badeplassene i Vestby.
For å overvåke badevannskvaliteten tas det det regelmessig badevannsprøver i sesongen, ca hver 2. uke. Dersom det forekommer høyt innhold av bakterier tas prøvene oftere.
Dersom badevannet ikke tilfredsstiller kravene og grenseverdier overstiges, vil bading frarådes.
Dette markeres på den enkelte strand, samt kunngjøres i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.

Overnatting:
Telting/overnatting på strendene er i utgangspunktet ikke tillatt, men til spesielle arrangementer som skoleavslutninger osv. kan det gis tillatelse etter søknad.
Forutsetning er at de ikke er til hinder for allmenn bruk av områdene. Tillatelse til slike arrangementer gir ikke eksklusiv rett til bruk av stranda.

Bruken av strender reguleres av friluftsloven og av lokale bestemmelser.

Hvis publikum har synspunkter og idéer, eller det er ting som bør rettes på er vi takknemlige for tilbakemeldinger. Melding kan gis til Kommunalteknikk på e-post post@vestby.kommune.no.

 

Tips en venn Skriv ut