Barnehageoversikt

Vestby Sør:
Deør barnehage eies av Vestby kommune.  4 avdelinger med barn fra 0-6 år. Barnehagen ligger på Deør i Son.

Grevlingen barnehage eies av Vestby kommune. 4 avdelinger med barn fra 0-6 år. Barnehagen ligger i Son nær Grevlingen skole og kultursenter.

Hølen FUS barnehage eies av Trygge barnehager, og driftes som en FUS barnehage. 3 avdelinger med barn fra 0 - 6 år.  Barnehagen ligger i Hølen, Noras hage. Åpningstid: kl 6.45 – 17.15

Solåsen FUS barnehage eies av Trygge Barnehager og driftes som en FUS barnehage. 2 baser med barn fra 0-6 år. Barnehagen ligger i Son - Brevik. Åpningstid fra kl 06.45 til 17.15.  

Store Brevik barnehage eies av Vestby stiftelsesbarnehager. 4 avdelinger med barn fra 0 - 6 år. Barnehagen ligger ved Brevik skole.

Vestby Naturbarnehage, avd. Son eies av Bjørg Tveit Strøm. 2 avdelinger med barn fra 0 – 6 år. Barnehagen ligger innerst i Strømbråtenveien.

Øståsen barnehage eies av Vestby kommune. 4 avdelinger med barn fra 0-6 år. Barnehagen ligger i Son nær Cato senteret.  


Vestby nord:
Garder barnehage eies av Garder vel.  En avdeling med barn fra 0 - 6 år. Barnehagen har et nært samarbeid med Garder skole og SFO og Garder grendesenter.  

Hjertehagen barnehage eies av Vestby pinsemenighet/Filadelfia. En avdeling med barn fra 0 – 6 år. Barnehagen har utvidet formålsparagraf og ligger på Randem.

Hvitsten Naturbarnehage eies av foreldrene.  Plass til 23 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har lokaler i Hvitsten Grendehus.

Muldvarpen familiebarnehage eies av May Britt Bendiksen. 5 barn i alderen 0 - 6 år. Barnehagen ligger på Pepperstad og har et nært samarbeid med Johnsrudhuset barnehage.  

Pepperstadmarka barnehage eies av Vestby kommune. Barn fra 0-6 år. Barnehagen ligger på Pepperstadmarka.

Risil barnehage eies av Vestby kommune. Avdelingsfri barnehage med barn fra 0 – 6 år. Barnehagen ligger nær Bjørlien og Risil skole og Vestbyhallen.

Skaug idrettsbarnehage driftes av Borg Barnehager AS. Skaug er en av 14 barnehager i Barnehagenett AS med hovedkontor i Sarpsborg. 3 avdelinger med barn i fra 0 - 6 år.  Barnehagen ligger i Vestby nord i Drøbakveien mot Frogn kommune.

Sole skog barnehage eies av Vestby stiftelsesbarnehager.  4 avdelinger med barn fra 0-6 år. Barnehagen ligger sentralt i Vestby på Sole.

Solerunden barnehage eies av Vestby kommune. 4 avdelinger med barn fra 0-6 år. Barnehagen ligger på Sole, nær Vestby Arena og Vestby skole.

Støttumveien barnehage eies av Vestby kommune. 3 avdelinger med barn fra 0-6 år.Barnehagen ligger sentralt i Vestby nær jernbanestasjonen.

Vestby Naturbarnehage, avd. Johnsrudhuset eies av Bjørg Tveit Strøm. En avdeling med barn fra 2 - 6 år.  Barnehagen ligger på Pepperstad ved Wesselstua.

Vestby Naturbarnehage, avd. Lesteberg eies av Bjørg Tveit Strøm. 5 avdelinger med barn fra 0-6 år. Barnehagen ligger langs Kroerveien.

Vestby Naturbarnehage, avd. Sundbytoppen eies av Bjørg Tveit Strøm. 3 avdelinger med barn fra 0 - 6 år.  Barnehagen ligger sør for Vestby sentrum.

Østbydammen barnehage eies av Vestby kommune.  4 avdelinger med barn fra 0-6 år.  Barnehagen ligger sentralt i Vestby på Sole nær Follo Folkehøgskole.

Ta kontakt med den enkelte barnehage for nærmere informasjon!

Barnehage oversikt.JPG

Barnehageoversikt 2017-18.docx

 

 

Tips en venn Skriv ut