Leie av Brevik skole og grendesenter

Utleien av lokaler går som normalt helt til all virksomhet flyttes til helt ny skole og grendesenter, som bygges ved siden av. Ny, flott skole - med gredesenterlokaler og gymsal tas i bruk fra skolestart i august 2018.

Nye Brevik skole og grendesenter leies ut fra 20. august.
Bygget er godt tilrettelagt for ulike aktiviteter og følgende lokaler leies ut;
Gymsal (400 m2 ), musikkrom, grendesenter/allrom/speilsal med kjøkken og amfi med en liten scene. Scenen kan åpnes både mot amfiet og gymsalen, og fungerer som en liten blackbox når begge sider lukkes.
Lokalene på Brevik kan leies fra kl. 15 alle hverdager, og i helger.
De som ønsker faste aktiviteter/treninger på nye Brevik skole og grendesenter bes søke innen 1. mai. Vi vil invitere søkere til visning og infomøte i forbindelse med tildeling av leietid.

Leie av Brevik skole og grendesenter:

  • Søknadsfrist for leie til faste aktiviteter er 1. mai hvert år.
  • Henvendelser om tilfeldig leie til behandles hele året.

Søknad sendes:
Søknad om leie sendes via elektronisk skjema Søknad om leie av kultur- og idrettsarenaer under Selvbetjening til høyre på siden

Brevik skole og grendesenter - Et levende møtested for befolkningen på Brevik!
Lokalene er i bruk hele uka – til alle tider.
Faste brukere inkluderer Brevik skole og SFO, Vestby kulturskole, Brevik danseverksted, kor, korps og diverse idrettsaktiviteter for barn, unge og voksne.

Utleie:
Utleie av Brevik skole og grendesenter administreres av utleiekontoret.
På Brevik skole og grendesenter kan en leie selskapslokaler, gymsalen og andre rom, både til faste aktiviteter og til enkeltarrangementer.

Kontaktperson:
Utleiekoordinator, tlf: 64 98 07 98
E-post: utleiekontoret@vestby.kommune.no

Tips en venn Skriv ut