Vestby Seniorsenter

Tilbud til alle eldre i Vestby kommune

Seniorsenteret er lokalisert i Vestby sentrum, Rådhusgata 20.

Vestby Pensjonistforening har kafé hver mandag og torsdag kl 10.00 - 14.00.
Mandager spiller vi bingo og torsdager har vi andre aktiviteter, som kortspill og kurong.

Leie av senteret (gjelder fra 22. juni 2016)
Alle henvendelser ang leie av senteret skal foregå i senterets kontortid –
Mandag fra kl 14.00 til kl 16.00
Torsdag fra kl 14.00 til kl 16.00
Telefonkontakt i de samme tidsrommene på tlf. 41 28 54 93

Pris for leie av senteret (sal m/kjøkken):
Mandag – fredag:  kr 1000,- (inkl. renhold)
Lørdag og søndag: kr 2000,- (inkl. renhold)

 

 

Tips en venn Skriv ut