www.vestby.kommune.no

Fysioterapi

Tjenesten inngår som en del av helsetilbudet til Vestby kommune og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom, skade og lyte.
Tjenesten er lovpålagt, se «Forskrift om habilitering og rehabilitering» § 7 og 8.

Du kan motta tjenesten hjemme, på institusjon eller på institutt.

Tjenesten kan bidra med blant annet:

  • Undersøkelser    
  • Funksjonsutredninger/motorisk vurdering
  • Utforming og oppfølging av tiltak.
  • Behandling
  • Gruppetrening
  • Opplæring og faglig undervisning
  • Formidling av kompenserende ganghjelpemidler

Fysioterapitjenesten i Vestby kommune består av kommunalt lønnede fysioterapeuter og fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd.

Henvendelser prioriteres etter tjenestens pioriteringsnøkkel

Det er laget en serviceerklæring  som terapeuter og pasienter skal forholde seg til. Denne beskriver gjensidige krav og forventninger mellom terapeut og pasient.

Opprettet: 03.april.07
Oppdatert: 04.desember.15
Tips en venn Skriv ut