Barn og Unges Kommunestyre i Vestby

Barn og unge er eksperter på hva det vil si å være ung. Derfor ser Vestby kommune barn og unge som ressurser, og har opprettet Barn og unges kommunestyre (BUK).

Hvem er med i BUK?
BUK består av 16 representanter og 11 møtende vararepresentanter.
Alle skolene i kommunen, inkludert Vestby videregående,
ungdomsklubbene Bayaz og Teten
og Brevik danseverksted er representert i BUK.

Vestby kommunestyre har vedtatt følgende mandat og formål for BUK:
 
§ 1 Mandat
Barn og unges kommunestyre skal være kommunens rådgivende organ samt pådriver i saker som berører barn og ungdom. BUK fordeler egne midler innenfor rammen av vedtatt budsjett.
 
§ 2 Formål
Barn og unges kommunestyre skal fremme barn og unges interesser i deres nærmiljø, og være et talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og unge. Gjennom demokratiske prosesser skal BUK gi barn og unge mer innflytelse over sin egen hverdag. BUK skal være partipolitisk uavhengig og ivareta interessene til barn og ungdom i hele Vestby kommune. Slik vil Vestby kommunes barn og unge sikres muligheter til medvirkning og innflytelse i lokaldemokratiet.
 
 
BUK skal gi barn og unge reell innflytelse i kommunen. I tillegg til å selv bestemme over hva BUKs egne midler på kr. 200.000.- skal brukes til, kan BUK også fremme større saker til politisk behandling.
 
BUK har et arbeidsutvalg (BUA) som jobber med saker mellom BUK-møtene.
 
Tips en venn Skriv ut