Tilskuddsordninger

Vestby kommune har tilskuddsordninger til drift av frivillige organisasjoner, og som tilskudd til arrangementer og prosjekter.
Her finner du også noe informasjon om eksterne tilskuddsordninger.

Blå himmel...

Søknadsfrist for Kulturstipend og idrettsstipend er 1. mai

Kultur- og idrettsstipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som deltar aktivt i Vestby kommunes kulturliv, og/eller som har gjort seg bemerket...
Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten Foto: Viken fylkeskommune

Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten

Viken fylkeskommune gir støtte til restaurering, reparasjoner og ombygging av lokale samfunnshus/kulturbygg som benyttes av frivillige organisasjoner ...
Penger

Søk om tilskudd til kulturarbeid i Vestby - søknadsfrist 15. mars

Frivillige organisasjoner i Vestby som driver kulturvirksomhet kan søke om tilskudd til drift og aktiviteter gjennom denne ordningen. Aktiviteter for ...
Barn i klatrestativ

Søk om nærmiljøtilskudd i Vestby - søknadsfrist 15. mars

Det kan søkes om tilskudd til enkle anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk- og sosial aktivitet, som trening, trim, idrettslek, s...
Stup fra brygga, Emmerstad. Foto Kaja Bro Windheim

Tilskuddsordning for friluftslivet i Vestby - søk når som helst!

Kommunestyret har vedtatt å sette av kr. 300.000.- hvert år til friluftstiltak. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året. Formålet med tils...
Vestby Arena

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - søknadsfrist 15. oktober

Vestby kommunes frist for søknad om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg er 15. oktober NB! Alle som vurderer å søke midler til ett ell...
Arrangement i Grevlingen kultursal 12.04.2016

Spillemidler: Tilskudd til kulturarenaer

Fylkestinget har vedtatt nye retningslinjer for tilskudd fra spillemidler til kulturarenaer i Akershus, som vil gjelde for tildelinger fra 2017. Ve...
Illustrasjonsfoto bufdir.no Barnefattigdom

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

(Tidligere "Inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom") Om tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordn...
Støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag

Søk om tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag i Akershus

Akershus fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til...

Legathåndboken

Legathåndboken inneholder oversikt over ca. 2.300 stipend, legater og andre støtteordninger, for utdanning, sosial hjelp, forskning, idrett, kultur og...