Tilskuddsordninger

Vestby kommune har tilskuddsordninger til drift av frivillige organisasjoner, og som tilskudd til arrangementer og prosjekter.
Her finner du også noe informasjon om eksterne tilskuddsordninger.

Vestby Arena

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - søknadsfrist 15. oktober

Vestby kommunes frist for søknad om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg er 15. oktober NB! Alle som vurderer å søke midler til ett ell...
Stup fra brygga, Emmerstad. Foto Kaja Bro Windheim

Tilskuddsordning for friluftslivet i Vestby - søk når som helst!

Kommunestyret har vedtatt å sette av kr. 300.000.- hvert år til friluftstiltak. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året. Formålet med tils...
Arrangement i Grevlingen kultursal 12.04.2016

Spillemidler: Tilskudd til kulturarenaer

Fylkestinget har vedtatt nye retningslinjer for tilskudd fra spillemidler til kulturarenaer i Akershus, som vil gjelde for tildelinger fra 2017. Ve...
Penger

Tilskudd til fritidstiltak for psykisk utviklingshemmede fra Akershusfondet

Akershus fylkeskommunens utlyser midler fra Akershusfondet til frivillige organisasjoners tiltak for psykisk utviklingshemmede.

Legathåndboken

Legathåndboken inneholder oversikt over ca. 2.300 stipend, legater og andre støtteordninger, for utdanning, sosial hjelp, forskning, idrett, kultur og...