Hvitsten

Hvitsten med sine ca 350 innbyggere, ligger hvitmalt og idyllisk til ved Oslofjorden, omtrent midt mellom Drøbak og Son. Tettstedet har to populære badestrender, Hvitsten strand og Emmerstadbukta, begge et par kilometer sør for sentrum.

Hvitsten hadde bystatus (ladested uten status som bykommune) fram til 1964, da Vestby kommune ble opprettet.

Rundt århundreskiftet var Hvitsten og Emmerstad populært blant Christianiabohemen. I dag er det en blanding av fastboende og fritidsboliger på stedet. Sjøbodene i Hvitsten var kommunens kulturminne i forbindelse med Kulturminnestafetten i 1997. Ramme Gaard ligger rett utenfor Hvitsten.

Sjøbodene i Hvitsten - Vestbys kulturminne 1997

Sjøboder

De gamle sjøbodene på brygga er kommunens 1000-års kulturminne.

Ved Hvitsten bodde i sin tid den vise kongsmannen Nevstein, gift med Harald Hardrådes halvsøster Ingrid, datter til dronning Åsta og kong Sigurd Syr på Ringerike. Strandstedet Hvitsten lå en tid under Drøbak tollsted, men vokste til ladested og ble en viktig utskipningshavn for tømmer til Holland og is til England alt på 1600-tallet. Etter å ha stagnert en tid etter 1700, vokste Hvitsten igjen utover på 1800-tallet ved at skipsredere hadde skip i opplag her, og mannskap og offiserer bosatte seg her.

I 1875 var det på Hvidsten Gård er registrert 17 handelsskip i ladestedet. Bjelkehuggeren Petter Olsen startet her det som senere skulle bli det kjente rederiet Fred. Olsen. Snart ble stedet slik vi kjenner det i dag, en uregelmessig bebyggelse med små en- og toetasjes trehus spredt mellom fjellknausene, bundet sammen av trange, bakkete gater. Hvitsten hadde 81 fastboende i 1950.

I dag er det ca. 600 sommerhus i Hvitsten, i tillegg til ca. 100 helårsboliger.
 

Kunstnerstedet Hvitsten

- Theodor Kittelsen kjøpte seg hus i Hvitsten 1892 og hadde en meget produktiv periode mens han bodde i her.
- Oscar Arnold Wergeland bodde også i Hvitsten og er mest kjent for maleriet Riksforsamlingen på Eidsvoll fra 1814 – en gave til stortinget 1885.
- Edvard Munch kjøpte eiendommen Ramme, nord for Hvitsten i 1911.
- Sigrid Undset har også bodd i Hvitsten - og Emmerstadbukta noe lengere sør er modell for Hestviken i hennes roman "Olav Audunsøn i Hestviken".
- Bosted og ferieparadis for Nicolai Wergeland, Edvard Munch, Th. Kittelsen, Christian Krogh, Hans Jæger og Lasson-døtrene Oda og Bokken.

Skipsrederfamilien Olsen har satt sitt preg på Hvitsten. Petter (1821-1899) og hans kone Bolette Olsen (1828-1922) bodde her og gav i 1887 både bedehus og skole til Hvitsten. Hvitsten skole er en av de eldste i Vestby og er i dag kontorbygg for noen av Fred. Olsens virksomheter.

HvitstenDen gamle kirken i stavkirkestil, bygget i 1903, var også en gave fra Bolette Olsen. Petter og Bolette hadde 7 barn og Fred.Olsen (1857-1933) var den som har markert seg mest. Han flyttet rederiet til hovedstaden i 1902, omskapte det fra seil til damp og senere til motor – og har med rette fått monument i Hvitsten. Det er han som opprettet malingsfabrikken Stabil ytterst på odden i 1905.

Badeliv i Hvitsten

Hvidsten Hotel ble bygget i 1887 som privatbolig for trelasteksportøren Chr. August Teilmann. Fra århundreskiftet og frem til 1947 ble det drevet hotell på stedet. Bygningen ble revet i 1963 og ga dermed plass til den nåværende parken.Langs strandkanten var det mange små badehus som sikret badegjestene en betryggende omkledning. Anstendigheten ble ytterligere ivaretatt ved at menn og kvinner hadde forskjellig badetid – vimpler viste hvem som kunne bade når.