Storgata, Son

Kystperlen Son er kommunens sentrum i syd

Kystperlen Son er et gammelt ladested ved Oslofjorden, mellom Hvitsten og Moss. Stedet hadde 586 inbyggere i 1920 og ble benyttet som havn for Chistiania når de indre delene av fjorden var islagt. Storhetstiden til Son som handelssted og skipshavn startet omkring1550. Først gjennom eksport av trelast og helt frem til 1900 ble det eksportert store mengder trematerialer fra Son, særlig til England, Nederland og Danmark. På gamle hollandske kart står Zoon Water som navn på Oslofjorden. Skipsredere etablerte seg i Son. Samtidig ble det bygget mange forretninger; trelasthandel, tobakkspinneri og brennevinsbrenneri – alt bidro til at Son blomstret på slutten av 1700-tallet.

Son havn idyllStedet var viktig tømmerhavn allerede under Hollendertiden fra slutten av 1500-tallet til et stykke inn i det 17. årh. Så viktig at hollenderne kalte Oslofjorden for Zoon Water på sine sjøkart – det eldste helt tilbake til 1582. Ladested med tollrettigheter fra 1604. Flere fredede bygninger, bl.a. Thornegården fra 1641 - en av fjordens eldste og flotteste trebygninger i privat eie, Stoltenberggården, og Spinderigården - Ove Meyers tobakksspinneri fra før 1750. Dessuten handelshusene Woldegården og Huitfeldtgården fra siste halvdel av 1700-tallet.

Nærheten til fjorden, E6 og jernbanestasjonen har gjort at det har det vokst opp flere attraktive boligområder rundt det gamle ladestedet; Deør Skog, Strømbråten, Øståsen og Brevik. I alt har ca. 6 000 mennesker adresse Son.

I juni 2013 ble Son  innlemmet i Riksantikvarens register over historiske byområder av nasjonal interesse. Sentrum i Son regnes nå blant Norges viktigste historiske byområder og har nasjonal interesse på grunn av stedets betydning i norsk byhistorie. Kystperlen har vært handelssted fra middelalderen, og har betydd mye i norsk handels- og sjøfartshistorie.

Son som kunstnerby

Son museumshavnI tiden 1900-1920 var Son kjent som kunstnerby. Her bodde både Nils Kjær, Ludvig Karsten, Bernhard Folkestad, Henrik Lund, Rudolph Tygesen, Henrik Sørensen, Pola Gauguin, Oluf Wold-Thorne, Hermann Wildenvey og Ronald Fangen, Halvor Roll - og sist, men ikke minst den eksentriske maleren Karl Dørnberger.

Også i dag bor det mange kjente keramikere, malere og forfattere i Son; Turid Mjelve, Hanne Lunder, Anne Karin Helly-Hansen, Arne «Tassulv» Samuelsen, Erik Thome, Steinar Christensen, Dorothea Volkart Nordahl, Arne Ruste og Dag Larsen.

Galleri Soon er et koselig galleri i sentrum av Son som ofte byr på spennende utstillinger. I sentrum ligger også Son Kystkultursenter og Son Museumshavn.

Tips en venn Skriv ut