Vestbyhallen

Vestbyhallen

Vestbyhallen er en del av Pepperstad Grendesenter, og ligger ved Bjørlien barneskole på Pepperstad Skog.

Vestbyhallen benyttes fortrinnsvis av skolen på dagtid frem til kl. 15.

Utleie til andre brukere til trening og arrangementer på ettermiddag/kveld og helger etter søknad.

  • Søknadsfrist om tildeling av fast treningstid og kamper/arrangementer i Vestbyhallen er 1. mai hvert år.
  • Henvendelser vedr. leie til enkeltanledninger hele året.

Timefordelingen fastsettes av utleieansvarlig i samarbeid med Vestby Idrettsråd, og skjer samlet for høst- og vårsesongen.   

Søknad om leie
Søknad om leie sendes via kommunens elektroniske reservasjonsløsning


Kontaktperson:
Utleiekoordinator, tlf: 64 98 07 98
E-post: utleiekontoret@vestby.kommune.no

Tips en venn Skriv ut