Individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN

Tjenestebeskrivelse

Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Det kreves at pasient/bruker samtykker til at planen skal utarbeides. Planen skal inneholde en oversikt over pasientens/brukerens mål, ressurser og tjenestebehov. Pasient/bruker har rett til å delta i planprosessen.

Formål
Pasienter/brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal ha et samordnet og «sømløst» tjenestetilbud.

Lovgrunnlag
Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste
• Helse- og omsorgstjenestelovens § 7-1 Individuell plan

Kriterier
Pasient/bruker må ha behov for langvarige og koordinerte tjenester. Med «langvarige tjenester» menes det at behovet må ha en viss varighet, men det menes ikke at behovet må være varig eller strekke seg over et visst antall måneder eller år. Med «koordinerte tjenester» menes det at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester, og at tjenestene bør ses i sammenheng.
Det kreves at pasient/bruker eller den som tar beslutninger i pasient/brukeres sted skal samtykke til at planen utarbeides.

Saksbehandling
Pasient/bruker selv, evnet pårørende eller helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller i spesialisttjenesten kan ta initiativ til at det utarbeides individuell plan. Henvendelsen rettes til kommunens koordinerende enhet.

 

KOORDINATOR

Tjenestebeskrivelse
Kommunen skal tilby en koordinator til pasienter/brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Oppnevning av koordinator innebærer at en tjenesteyter får hovedansvar for oppfølging av pasienten/bruker og skal sikre samordning av tjenestetilbudet.

Formål
Pasienter/brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal ha et samordnet og «sømløst» tjenestetilbud.

Lovgrunnlag
Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste
Helse- og omsorgstjenestelovens § 7-1 Individuell plan


Kriterier
Pasient/bruker må ha behov for langvarige og koordinerte tjenester. Med «langvarige tjenester» menes det at behovet må ha en viss varighet, men det menes ikke at behovet må være varig eller strekke seg over et visst antall måneder eller år. Med «koordinerte tjenester» menes det at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester, og at tjenestene bør ses i sammenheng.

Saksbehandling
Pasient/bruker selv, evnet pårørende eller helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller i spesialisttjenesten kan be om at de oppnevnes koordinator. Henvendelsen rettes til kommunens koordinerende enhet.

Tips en venn Skriv ut