Informasjon om grunnskolen i Vestby

Skolestart skoleåret 2019/2020

Skolene i Vestby startet tirsdag 20.august 2019. Klokkeslett for når skoledagen starter og slutter finnes her.

Plandager SFO august 2019

Alle SFO'ene i Vestby kommune holder stengt i forbindelse med plandagene i august. Det gjelder torsdag 15., fredag 16. og mandag 19. august.   
Marys venner

Son skole - Marys venner dag

Son skole har årlig et arrangement der det samles inn midler til Marys venner. Siste innsamling brakte inn kr 50.000 hvor noe av midlene gikk til å op...

2.plass på GründerExpo 2019

Valgfaget "Innsats for andre" ved Vestby ungdomsskole tok to 2.plasser på GründerExpo på Lillestrøm 28.februar 2018. Prisene ble tildelt i kategoriene...
Skolestart

Innskriving av nye førsteklassinger

Innskriving av skolepliktige elever til 1.klasse fra august 2019 ved skolene i Vestby skjer elektronisk frem til 31.mars 2019 via kommunens hjemmeside...

Økte SFO priser fra 1. januar 2019

Det ble i kommunestyre 10.12.2018 vedtatt nye SFO-satser fra 01.01.2019. Vedtatt betalingsregulativ for Vestby kommune ligger her: Betalingsregu...

Inkluderende barnehage- og skolemiljø 2018/2019

Vestby kommunde deltar fra 2018 i Utdanningsdirektoratets nasjonale kompetanseutvikling "Inkluderende barnehage- og skolemiljø".

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i Vestbyskolen og SFO

Det er utarbeidet handlingsplan for et godt psykososialt miljø for skole og SFO i Vestby. Revidert plan etter endringer i opplæringsloven §9a som tred...
Picasa 2.0

Ungdomslosen i Vestby kommune

Ungdomslosen - støtter, utfordrer og tar vare på ungdommen! Ungdomslosen er en del av kommunenes innsatsteam, et tverretatlig team hvor man raskt k...

Digital meldingsbok med Transponder

 Vestbyskolene bruker digital meldingsbok for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt mellom skole og foresatt.