Informasjon om grunnskolen i Vestby

Marys venner

Son skole - Marys venner dag

Son skole har årlig et arrangement der det samles inn midler til Marys venner. Siste innsamling brakte inn kr 50.000 hvor noe av midlene gikk til å op...

2.plass på GründerExpo 2019

Valgfaget "Innsats for andre" ved Vestby ungdomsskole tok to 2.plasser på GründerExpo på Lillestrøm 28.februar 2018. Prisene ble tildelt i kategoriene...
Skolestart

Innskriving av nye førsteklassinger

Innskriving av skolepliktige elever til 1.klasse fra august 2019 ved skolene i Vestby skjer elektronisk frem til 31.mars 2019 via kommunens hjemmeside...

Økte SFO priser fra 1. januar 2019

Det ble i kommunestyre 10.12.2018 vedtatt nye SFO-satser fra 01.01.2019. Vedtatt betalingsregulativ for Vestby kommune ligger her: Betalingsregu...

Inkluderende barnehage- og skolemiljø 2018/2019

Vestby kommunde deltar fra 2018 i Utdanningsdirektoratets nasjonale kompetanseutvikling "Inkluderende barnehage- og skolemiljø".

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i Vestbyskolen og SFO

Det er utarbeidet handlingsplan for et godt psykososialt miljø for skole og SFO i Vestby. Revidert plan etter endringer i opplæringsloven §9a som tred...
Picasa 2.0

Ungdomslosen i Vestby kommune

Ungdomslosen - støtter, utfordrer og tar vare på ungdommen! Ungdomslosen er en del av kommunenes innsatsteam, et tverretatlig team hvor man raskt k...

Digital meldingsbok med Transponder

 Vestbyskolene bruker digital meldingsbok for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt mellom skole og foresatt.
Its learning

Foreldrepålogging til itslearning

Foreldre i Vestbyskolen kan logge seg på itslearning med MinID eller BankID, og få tilgang til informasjon fra skolen om sitt barn. Du kan også log...
Programmering

Programmering som valgfag på ungdomstrinnet

Søknaden fra Vestby kommune om forsøk med programmering på ungdomstrinnet f.o.m skoleåret 2016/2017 t.o.m 2018/2019, er innvilget! Dette betyr at  ele...