Grevlingen uteareal

Grevlingen skole og kultursenter

Grevlingen skole har beliggenhet i Son, syd i kommunen, og er ungdomsskole bygget for 360 elever. Skolen er organisert i 4 paralleller, det er 4 klasser på hvert trinn. Dagens elevtall er ca. 350. Elevtallet er voksende.

Skolen ble åpnet i september 2006 og var en erstatning for Såner ungdomsskole, som da ble nedlagt. Skolen er bygget i moderne stil, med romslige og fleksible trinnvise baser og med tidsmessig og tiltalende interiør. Basene inneholder undervisningslandskap, grupperom og auditorium. Ansatte lærere og assistenter har sine kontorplasser i landskap lokalisert i basene. Skolen har egen kantine, bibliotek og spesialrom for mat og helse, kunst og håndverk og naturfag.

I tilknytning til skolen ligger kultursenter og idrettsanlegg. Idrettsdelen består av sandvolleyball/håndballbane, håndballbane og svømmehall. Skolen disponerer anlegget i skoletiden, og kultur og idrett organiserer bruk og utleie av anlegget utover skoletid. I umiddelbar nærhet til anlegget er det turstier, gressbane, slalåmbakke og tennisbane.

I januar 2015 ble nytt tilbygg tatt i bruk. Nybygget rommer nye baseareal, naturfaglaboratorium, designrom, skolekjøkken og ny musikkavdeling. Biblioteket har fått ny plass sentralt i nybygget, og arealet til kantine er vesentlig utvidet. Det nye bygget bidrar til gode, romslige og fleksible forhold for undervisning.

Høsten 2019 startet byggingen av en ny flerbrukshall bak eksisterende idrettshall.

Velkommen til Grevlingen skole!

 

Tips en venn Skriv ut