Grevlingen7

Velkommen til Grevlingen skole og kultursenter!

Grevlingen skole har beliggenhet i Son, sør i Vestby kommune. Skolen har 350 elever fordelt på 8.-10. trinn og ca. 60 ansatte. Skolen ble åpnet i september 2006 og var en erstatning for Såner ungdomsskole, som da ble nedlagt. Skolen er bygget i moderne stil, med romslige og fleksible trinnvise baser og med tidsmessig og tiltalende interiør.

Basene inneholder undervisningslandskap, grupperom og auditorium. Ansatte lærere og assistenter har sine kontorplasser i landskap lokalisert i basene. Skolen har egen kantine, bibliotek og spesialrom for mat og helse, kunst og håndverk, musikk og naturfag.

I januar 2015 ble nytt tilbygg tatt i bruk. Nybygget rommer nye baseareal, naturfaglaboratorium, designrom, skolekjøkken og ny musikkavdeling. Biblioteket har fått ny plass sentralt i nybygget, og arealet til kantine er vesentlig utvidet. Det nye bygget bidrar til gode, romslige og fleksible forhold for undervisning.

I tilknytning til skolen ligger kultursenter og idrettsanlegg. Idrettsdelen består av sandvolleyballbane, håndballbane og svømmehall. Skolen disponerer anlegget i skoletiden, og kultur og idrett organiserer bruk og utleie av anlegget utover skoletid. I umiddelbar nærhet til anlegget er det turstier, gressbane, slalåmbakke og tennisbane.

Høsten 2019 startet byggingen av en ny flerbrukshall bak eksisterende idrettshall som skal tas i bruk i november 2020.