Grevlingen uteareal

Grevlingen skole og kultursenter

Grevlingen skole har beliggenhet i Son, syd i kommunen. I tilknytning til skolen ligger kultursenter og idrettsanlegg. Idrettsdeler består av sandvolleyball/håndballbane, håndballbane og svømmehall. Skolen disponerer anlegget i skoletiden, og kultur og idrett organiserer bruk og utleie av anlegget utover skoletid. I umiddelbar nærhet til anlegget er det turstier, gressbane, slalåmbakke og tennisbane.

Grevlingen skole er ungdomsskole og bygget for 360 elever. Skolen er organisert i 4 paralleller, det er 4 klasser på hvert trinn. Dagens elevtall er ca. 340, men prognoser forteller at elevtallet er voksende. Skolen ble åpnet i september 2006 og var en erstatning for Såner ungdomsskole, som da ble nedlagt. Skolen er bygget i moderne stil, med romslige og fleksible trinnvise baser og med tidsmessig og tiltalende interiør. Basene inneholder undervisningslandskap, grupperom og auditorium. Ansatte lærere og assistenter har sine kontorplasser i landskap lokalisert i basene. Skolen har egen kantine, bibliotek og spesialrom for mat og helse, kunst og håndverk og naturfag.

I januar 2015 ble nytt tilbygg tatt i bruk. Nybygget rommer nye baseareal, naturfaglaboratorium, designrom, skolekjøkken og ny musikkavdeling. Biblioteket har fått ny plass sentralt i nybygget, og arealet til kantine er vesentlig utvidet. Det nye bygget bidrar til gode, romslige og fleksible forhold for undervisning.

 

Tips en venn Skriv ut