Vestby ungdomsskole

Vestby ungdomsskole

Vestby ungdomsskole ligger nord i kommunen og er nærmeste nabo til Vestby barneskole og idrettsanlegget Vestby Arena. Det er kort vei til Vestby sentrum med butikker, rådhuset, togstasjonen og Vestby videregående skole.

Skolen stod ferdig i 2015 er bygget for 550 elever. Det er for skoleåret 2018/2019 ca 350 elever fordelt på 5 paralleller på 8.trinn, 4 paralleller på 9.trinn og 5 paralleller på 10.trinn. Bygget er formet som en karakterisk Y-form som gir optimale lysforhold i alle rom og et flott og åpent inngangsparti. Skolen er bygget etter gode pedagogiske prinsipper og har fleksible løsninger som skaper rom for læring med variasjon. Skolen tar imot elever fra barneskolene Vestby og Bjørlien.

Vestby ungdomsskole er mottaksskolen i kommunen for nyinnflyttede ungdomsskoleelever med minoritetsspråklig bakgrunn.

Skolen har ny og moderne kantine i tilknytning til fellesarealene, og kan leies ut til ulike arrangementer.

Vi ønsker alle våre elever og foresatte velkommen til skolen!