Politiske møter

På disse sidene finner du oversikt over politiske møter og sakspapirer.

Merk at sakspapirer til politiske møter ikke lenger sendes ut på papir, men kan lastes ned via linken nedenfor:

Møteinnkallinger, sakspapirer og protokoller fra de ulike utvalgene finner du her.

Alle politiske møter er åpne for publikum. Møter kan imidlertid lukkes ved behandling av saker som er unntatt offentlighet. Alle politiske sakspapirer skal være offentlig tilgjengelige, dersom det ikke er hjemmel i lov for å unnta dokumenter fra offentlighet.

Møtekalender
Møteplanen inneholder oversikt over alle møter i politiske utvalg.

Politiske saker
På denne siden har du tilgang til alle offentlige saksdokumenter til behandling i de ulike politiske utvalgene.

Du velger et utvalg i listen, og får en liste med møtedatoer i dette utvalget.
Når du klikker på en møtedato, får du tilgang til offentlig møteinnkalling/møteprotokoll og saksfremlegg.
Vedlegg til den enkelte sak finner du i menyen til venstre når du leser saksfremlegget.

Offentlige møteinnkallinger med tilhørende saker publiseres på denne siden når alle saker er klare til politisk behandling i et fastsatt politisk møte.
Offentlige møteprotokoller publiseres når protokollen er godkjent.

Saker som er unntatt offentlighet vil fremkomme på sakslisten, men opplysninger unntatt offentlighet vil være skjermet.

Tips en venn Skriv ut