Du er her: Nyheter
Overrekkelse av Kulturprisen og Æresprisen 2014

Vestby kommunes Kulturpris 2014 og Ærespris 2014

I år deles det ut to priser, både Kulturpris og Ærespris, til to personer som begge har vist både vilje og evne og ytt en kulturell innsats i og for kommunen i sitt lokalmiljø i mange år.

Kulturprisen for 2014 er tildelt Lasse Hovd for sitt arbeid med Vestby skolemusikkorps, for sin unike dugnadsånd og sitt engasjement for frivilligheten i Vestby kommune.
Æresprisen for 2014 er tildelt Kirsten Grefsrud for sin iver og iherdighet rundt driften av Tirsdagskafeen og Vi-over-60 i Hvitsten, og for sitt unike og mangeårige engasjement for de eldre i Vestby kommune.
Begge prisene bestående av diplom og en gavesjekk på kr. 10.000 ble overrakt i kommunestyrets møte fredag 12. desember.

Vestby kommune er opptatt av å synliggjøre at man setter pris på innbyggere som markerer seg på en eller annen måte innenfor det utvidede kulturområdet.

Det utvidede kulturområdet omfatter alt det som i Kulturmeldingene omtales som «det utvidede kulturbegrep» - bildende kunst, sang og musikk, teater, dans, film, idrett, speiding, og hele det mangfold av fritidsaktiviteter som kjennetegner vår kultur.

Kulturprisen deles ut på bakgrunn av innkomne forslag. Prisen deles ut av en egen komité bestående av kultursjef og tre politisk valgte medlemmer. I inneværende kommunestyreperiode består kulturpriskomiteen av;
Ivar Gudmundsen, Anne Therese Tuft-Lie, Bodil Holter og Ronny Fostervold Johansen.

Vestby kommunes kulturpris for særlig innsats innenfor det allmenne, utvidede kulturområdet, ble første gang delt ut i 1974.  Kulturprisen deles i år ut for 36 gang. Til nå har 36 personer og 6 organisasjoner mottatt pris.  I løpet av disse årene er det kun 5 ganger den ikke er delt ut.

Kulturpriskomiteen kan også på selvstendig grunnlag gi ut en ærespris.

Formålet med prisene er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen.

 

For året 2014 har kulturpriskomiteen det valgt å dele ut to priser, både Kulturpris og Ærespris.

Det var rett og slett umulig å velge bare en prisvinner blant alle gode og velbegrunnede forslag som kom inn i år fordi begge prismottakerne har vist både vilje og evne og ytt en kulturell innsats i og for kommunen i sitt lokalmiljø i mange år.

Kulturprisen og Æresprisen for 2014 består hver seg av et diplom, samt en gavesjekk på 10 000,- kroner.

KULTURPRISEN 2014:

I statuttene står det om kandidater at;
Kulturprisen kan tildeles en enkeltperson, gruppe av personer eller organisasjoner, som bor eller har sitt kulturelle virke i Vestby kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats utover det vanlige.

Prismottakeren har i over 40 år lagt ned en formidabel innsats for gjennomføring av 17. mai arrangement, julegateåpning, skolemusikkarrangement, bygdedag, loppemarkeder, nyttårskonserter, og andre mange små og store arrangement.

Jeg selv har opplevd toastmastern i flere anledninger der han gjennomfører med stil, humor og eleganse.  Prismottakeren har også vist stort engasjement med og for Vestby skolekorps siden 1970 tallet da han flyttet til kommunen.

ÆRESPRISEN 2014:

God folkehelse krever ikke bare fysisk helse men også god psykisk helse.  Å være sosial med andre mennesker fremmer den psykiske helsen i oss alle. Årets æresprismottaker bidrar i vesentlig grad til folkehelsen ved sitt sosiale engasjement og gjør hverdagen bedre for mange mennesker i Vestby kommune.

Prismottakeren er en av dagens mange meget aktive pensjonister, og i farta hver dag - så aktiv at om folk ikke kan komme på et arrangement eller treff så kommer hun på besøk for bare å snakke og ta en kaffekopp. Og tar gjerne i et tak for å aktivisere andre eldre venner og bekjente.

Det bakes og ordnes til Tirsdagskafeen på det gamle sykehjemmet, som drives av henne. Hun var med å starte, og har inntil nylig drevet Vi-over-60 i Hvitsten.  I tillegg har hun vært aktiv med Hvitsten Grendesenter og Hvitsten vel, hun arrangerer kortspill-lag med middag og kaffe for de eldre og hun er aktiv på Seniorsenteret.

Det er en ære å overrekke kulturprisen for 2014 til:

Kulturprisen for 2014 tildeles Lasse Hovd for sitt arbeid med Vestby skolemusikkorps, for sin unike dugnadsånd og sitt engasjement for frivilligheten i Vestby kommune.

Det er en ære å overrekke æresprisen for 2014 til:

Æresprisen for 2014 tildeles Kirsten Grefsrud for sin iver og iherdighet rundt driften av Tirsdagskafeen og Vi-over-60 i Hvitsten, og for sitt unike og mangeårige engasjement for de eldre i Vestby kommune.

 

Tips en venn Skriv ut