Kontroll av badevannet

Badevannet ved 30 badeplasser i distriktet - 8 steder i Vestby - kontrolleres jevnlig i sommersesongen. 

Kontrollene koordineres av Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, og resultatene publiseres fortløpende.

Badevannskvaliteten er generelt meget bra på badeplassene i Vestby. Unntak er etter kraftig nedbør. 

For å overvåke badevannskvaliteten tas det det regelmessig badevannsprøver i sesongen, ca hver 2. uke. Dersom det forekommer høyt innhold av bakterier tas prøvene oftere. Dersom badevannet ikke tilfredsstiller kravene og grenseverdier overstiges vil bading frarådes, eventuelt kan strender bli stengt.

Badevannet vurderes etter kvalitetsnormer fra Folkehelseinstituttet basert på antall bakterier pr. 100 ml vann. Nedenfor ser du symboler på vannkvaliteten. Det frarådes bading dersom symbolet er rødt.

 SmilefjesGod (0-100 bakterier)

Mindre god Mindre god (100-1000 bakterier)       

ikke akseptabel 
Ikke akseptabel (>1000 bakterier) Ikke egnet badevann. Sannsynlig stenging av badeplassen. Følges opp med hyppige prøver.
 

Vannprøvene testes på termostabile kolibakterier 44,5 ¤ C, antall / 100 ml (NS 4792m) 

 Se kontroll av badevannet her