Utsnitt kart

Vedtatt detaljregulering – Stjernåsen

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse i samsvar med kommuneplanens arealdel. Fritidsbebyggelsen er planlagt tilpasset eksisterende infrastruktur som atkomstveier og grønnstruktur.

Nærmere opplysninger om planen finnes til høyre på siden, under "mer info".

Vedtaket kan påklages til Vestby kommune innen 22.11.2018.

Krav om erstatning eller innløsning må sendes Vestby kommune innen 3 år etter denne kunngjøring (jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3).

Vestby kommune
Plan, bygg og geodata
Postboks 144, 1541 Vestby
post@vestby.kommune.no
eller benytt selvbetjeningsportalen til høyre på siden.

Tips en venn Skriv ut