Kartutsnitt Såner brannstasjon

Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Såner brannstasjon

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering av Såner brannstasjon ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny brannstasjon med tilhørende adkomst, parkering, oppstillingsplass for brannbil, utvendig øvingsareal samt øvrige utearealer.

Nærmere opplysninger om planforslaget finnes til høyre på siden, under "mer info". 

Merknader
Merknader til planforslaget sendes innen 17. januar 2019 til Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby, eller e-post:  post@vestby.kommune.no

eller benytt selvbetjeningsportalen til høyre på siden.

 

Tips en venn Skriv ut