Planavgrensning småhusområder Vestby tettsted

Oppstart – områderegulering – småhus Vestby tettsted

Vestby kommune starter nå arbeidet med å utarbeide en områderegulering etter plan- og bygningsloven.

Planen omfatter store deler av eksisterende småhusområder i Vestby tettsted.

Planområdet har omtrent 1050 eiendommer, og omfatter primært private boliger, veier, grøntområder og barnehager. I store deler av planområdet oppdateres primært bestemmelsene og byggegrenser. I enkelte områder oppdateres også plankartet, inkludert enkelte stier, gang/sykkel- og veibredder. I deler av planområdet er eiendommer, veier, gang/sykkel-veier, bevaringsverdige bygninger og eldre trær i dag ikke regulert eller uregulert. Merk at planområdet ikke omfatter sentrum, næringsområdene eller sørøstre del av tettstedet.

Presentasjon av planprogrammet
Det inviteres til presentasjon av planprogrammet tirsdag 29. januar kl 18:00 i Vestby rådhus. Lokale vel inviteres spesielt.


Merknader
Merknader til planarbeidet sendes innen 11. februar 2019 til post@vestby.kommune.no, eller benytt selvbetjeningsportalen til høyre på siden. Du kan også sende merknader per post: Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby.

Tips en venn Skriv ut