Nytt firma for slamtømming i Vestby kommune

Alle separate avløpsanlegg i Vestby kommune er med i en obligatorisk slamtømmeordning, dette er vedtatt i Forskrift om obligatorisk slamtømming av separate avløpsanlegg, Vestby kommune. Ordningen gjelder også tanker som er tilknyttet kommunal avløpsledning. Hele forskriften kan leses her.
 

Kommunen har fra 10.01.2019 inngått kontrakt med det eksterne firmaet Norva24 Øst for gjennomføring av det praktiske arbeidet.

Tømming skjer automatisk i henhold til de intervaller som er oppgitt av leverandør/servicefirma, eller minimum som oppgitt i forskriften. For de fleste anleggene betyr dette at de skal tømmes en gang hvert år, og det skal ikke være behov for å bestille de rutinemessige tømmingene. Du vil motta varsel rundt to uker før ditt anlegg skal tømmes.

Har du behov for tømming før du har mottatt varsel eller trenger en ekstra tømming av ditt anlegg, kan du bestille dette direkte fra tømmefirmaet på tlf. 22 30 00 37.
Ordningen er en selvkosttjeneste.

Faktura for en rutinemessig tømming sendes ut fra kommunen, fordelt over årets fire terminer. Gebyrer for tømming i 2019 finner du her.

Spørsmål om slamtømmeordningen? Kontakt RO Kommunalteknikk på tlf. 64 98 01 00 eller send en e-post til post@vestby.kommune.no.


 

Tips en venn Skriv ut