Oppstart og varighet

Oppstart: tirsdag 25.august kl 08.30 - 10.30. 

Kurset går over 8 ganger. Det er satt opp i uke 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44 og 45.

Gruppen består av 8 - 10 personer og ledes av sertifisert Cos-veileder.

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus, Rådhusgata 1, 1540 Vestby 

Kurset er gratis.

Påmelding og spørsmål

Påmelding og spørsmål rettes til Anita Jakset, e-post: anita.jakset@vestby.kommune.no eller mobil 904 75 257.

Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltagere

Foreldrekurset Cos-Parenting: «Circle of Security»/«Trygghetssirkelen» er basert på teori og forskning innen utviklingspsykologi, relasjonell psykologi og tilknytningsteori med utgangspunkt i John Bowlby og Mary Ainsworths arbeid.
 
Tidligere kursdeltakere sier:

  • Jeg ser tydeligere hvilken type forelder jeg ønsker å være
  • Det er blitt mer ro i familien, vi tar oss mer tid
  • Veldig nyttig kurs
  • Jeg opptrer «mildere» i mange situasjoner, og klarer å møte barnets følelser på en måte som gjør barnet tryggere / roligere
  • Det har gjort meg mer bevisst i forhold til ulike situasjoner, og til barna generelt
  • Ser nå tydeligere bakenforliggende årsaker til at barna oppfører seg «dårlig»
  • Håper flere kan få dette tilbudet!