Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta

  • Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk.
  • Ha alltid ekstra batterier i reserve
  • Gå aldri fra levende lys
  • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ
  • Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte
  • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk
  • Vær ekstra varsom ved bruk av gass
  • Sjekk utstyr og slanger jevnlig
  • Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr
  • Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette

Her kan du lese mer om brannsikkerhet, inkludert sjekkliste for hytta.  

Nasjonal hyttekampanje

​Brannsikkerhet på hytta er tema i en landsdekkende sommerkampanje i regi av Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring. 
 
Sommerens viktigste budskap er at alle må påse at de har fungerende røykvarsler, da undersøkelser viser at mange ikke har det.