• Testene skal være gratis for befolkningen
  • Testene skal brukes til prioriterte grupper
  • Kommunene har ansvar for å forhindre skjevfordeling og misbruk av selvtestene
  • Kommunene har ansvar for å holde oversikt over hvor mange tester som er levert ut og hvor mange selvtester kommunen har på lager

Hurtigtestene er et knapphetsgode, og innbyggerne har ikke krav på testene. Det er derfor lagt vekt på følgende prioritering ved bruk av selvtester:

  • Personer med luftveissymptomer, også vaksinerte
  • Uvaksinerte nærkontakter
  • Testing for imøtekomme kravene til innreise i enkelte land (det er den enkeltes ansvar å sjekke hvilke regler som gjelder ved innreise til det landet man skal reise til)
  • Jevnlig testing ved større utbrudd blant uvaksinerte

I tillegg til testing ved teststasjonen med enten PCR-test eller hurtigtest, er det derfor nå mulig å hente selvtester for å gjennomføre testingen hjemme. Dette avklares når du ringer for å bestille test. Til informasjon så brukes det nå fremre nese som prøvetakingsområde på både PCR-test og hurtigtest/selvtest

Personer som ikke er i en prioritert gruppe, men som likevel ønsker å teste seg, kan kjøpe selvtester på apotek og i enkelte butikker. Testene må da betales av den enkelte. Positiv selvtest bør bekreftes med en PCR-test. Ta da kontakt med teststasjonen.

Se veiledning på helsenorge.no for bruk og kjøp av selvtest i egen regi. I Norge er det kun tillatt å selge selvtester som oppfyller kravene gitt i lov og forskrift om medisinsk utstyr. Dette innebærer at testene skal være merket CE etterfulgt av et firesifret tall samt at merking og bruksanvisning skal være på norsk.