Øvrige tjenesteområder

  • Vestby fastlegekontor, helsestasjonen og helsestasjon for ungdom (5.etasje i det nye Kulturkvartalet)
    I perioden 24. juni - 18. august må besøkende bruke ringeklokke ved inngang øst for å komme inn til Vestby fastlegekontor, helsestasjonen og helsestasjon for ungdom. 
    Vestby fastlegekontor er stengt i uke 29 og 30. I uke 29 er det Saglia legesenter som har åpent i Vestby nord, og i uke 30 er det Vestby legekontor som har åpent.