www.vestby.kommune.no

Administrativ ledelse i Vestby kommune

 

 

Administrative ledere i Vestby kommune
Resultatområde/ Avdeling Leder Telefon
Administrasjon Rådmann Sjur Authen 932 14 901
Økonomi Økonomisjef Mikal Johansen 920 43 254
Personal- og org.avd Personal- og org.sjef Rune Sletner 982 03 532
Barnehage RO-leder Trine Løvsjø 970 81 172
Eiendom RO-leder Jannecke Wold 416 09 367
Hjemmetjenesten RO-leder Hanne Marthinussen 474 69 017
Kommunalteknikk RO-leder Sverre Gjølstad 469 01 081
Plan, bygg og geodata RO-leder Jack Hatlen 951 99 555
Helse og livsmestring RO-leder Mette Johansen 470 35 237
Skole RO-leder Cathrine Grinna Skjeltorp 976 93 182
Sykehjem RO-leder Aud Palm 415 31 370
Kultur RO-leder Ronny Fostervold Johansen 926 68 389
NAV Vestby                              NAV-leder Rikke Haagensen                       414 93 242    

 

Opprettet: 04.januar.08
Oppdatert: 03.februar.20