Ikke bruk toalettet som avfallsbøtte!

Norge har gode toalettforhold, og avløpsvannet blir renset før det slippes ut i naturen, men mange av oss mangler dessverre dovett.

Mange bruker fortsatt toalettet som avfallsbøtte, og de fleste er nok ikke klar over konsekvensene.

Når toalettet brukes som avfallsbøtte, fører dette til tette avløpsledninger, oversvømmelser, stopp i pumpestasjoner, økte rotteplager og forurensning av naturen. Og det fører til marin forsøpling.  

Avfall som havner i do kan ende i havet

Marin forsøpling er et alvorlig globalt miljøproblem. Mye av avfallet som havner langs Norges kyst kommer langveisfra, men mange av kildene er også norske, og en av hovedkildene er vårt eget sanitæravfall. 

Visste du at registrerte funn fra frivillige ryddere kanskje kan si noe om folks dovaner? For hvordan havnet egentlig den bomullspinnen på stranda? Hvert år finner frivillige ryddere store mengder sanitæravfall både langs kysten og i innlandet langs vassdrag og innsjøer, og et av ryddernes hyppigste funn er bomullspinner, snus og sneip.

TALL FRA RYDDERRAPPORTEN (ÅRET 2019) 

  • Bomullspinner: 29.228  
  • Sigarettsneiper og snus: 30.124

Les mer om ryddekampanjer og dovett på nettsiden til Hold Norge Rent 

Dovettreglene

  • Kast dette: Bæsj, tiss og dopapir er det som skal i do!Avfall skal ikke i do men i søppelbøtta
  • Ikke kast dette: Våtservietter, q-tips og fett skal ikke i do! Det tetter igjen kloakkrørene.
  • Kjøp bøtte! Kjøp en liten søppelbøtte til badet, som du kan bruke til våtservietter, q-tips og annet søppel som ikke skal i do.