Aktiv i Akershus 
Formål: Å bidra til å fremme utvikling og samarbeid for å oppnå flere regionale områder og anlegg, samt større mangfold både av regionale aktiviteter, områder og anlegg.  
Les mer om ordningen "Aktiv i Akershus" her. 

Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder   
Formål: Tilskuddsordningen skal stimulere til at flere kan drive med friluftsliv og ta i bruk friluftsområder og ferdselsårer, uavhengig av funksjonsevne.  
Les mer om ordningen “Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder” her. 

Tilskudd til kunst og kulturprosjekter 2. halvår 2024 
Formål: Tilskudd til kunst og kulturprosjekter skal bidra til å realisere fylkeskommunens planer for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for fylkets innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet.  
Les mer om ordningen "Tilskudd til kunst og kulturprosjekter" her. 

Tilskudd til bransjeutvikling i kulturell og kreativ næring 
Formål: Det er Akershus fylkeskommunes intensjon å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Akershus. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til nyskaping og utvikling, og å støtte opp om mindre virksomheter slik at de kan utvikle og styrke samarbeid og bransjestrukturer på regionalt og nasjonalt nivå. 
Les mer om ordningen «Tilskudd til bransjeutvikling i kulturell og kreativ næring» her. 

Tilskudd for å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Akershus 

Formålet med ordningen er å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Akershus. Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor.

Ung Kultur i Akershus tilbyr tre søkbare ordninger: 

  1. Tilskudd til ung deltakelse 
  1. Tilskudd til ung medvirkning 
  1. Tilskudd til aktivitet initiert av unge

Les mer om ordningen «Tilskudd for å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Akershus» her.