Container i rådhusparken

Liv i sentrum: Bruk av Kulturkvartalet, container og uteområder

Mens vi venter på mulighetsstudier, regulering og opparbeidelse av nye områder i sentrum, ønsker kommunen å legge til rette for midlertidig aktivitet....
Gratis wifi i rådhusparken

Gratis wifi i rådhusparken!

Visste du at det er gratis wifi i rådhusparken ved containeren til fri benyttelse for alle? Her finnes stoler og bord, så det er bare å slå seg ned...
Plankart_500x358

Mindre endring av reguleringsplan for Vestby sentrum - Kunngjøring av vedtak

Plansjefen har vedtatt mindre endring av områderegulering for Vestby sentrum. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14. D...
Kunngjøring

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering: Kroerveien 1 - Thorvaldsengården Sentrumsveien 1 Eksisterende park og parkeringsareal Tilhøre...
Plankart  1- Høringsforslag, 19

Høring av forslag til mindre endring - Områderegulering - Vestby sentrum

Høring av forslag til mindre endring – Områderegulering – Vestby sentrum Områdeplanen for Vestby sentrum ble vedtatt i kommunestyret den 9.12.2016....
Container i rådhusparken

Liv i sentrum: Container i Rådhusparken

Container i Rådhusparken! I forbindelse med prosjektet "Liv i sentrum" har kommunen satt opp en container i rådhusparken. Containeren skal i utgan...
Pumptrackbane i rådhuset

Liv i sentrum: Pumptrackbanen på plass i rådhusparken

Mer liv i sentrum! Den populære pumptrackbanen fra i fjor har kommet opp igjen i rådhusparken! Denne kan du prøve deg på enten med sykkel eller ...
Sandvolleyballbane utenfor rådhuset

Liv i sentrum: Sandvolleyballbane i rådhusparken

Mer liv i sentrum ! I påvente av utbyggingen Vestby sentrum står overfor i framtida, ønsker kommunen å legge til rette for mer aktivitet og liv i ...
Ilustrasjon massivtre

Temadag, 7. mars, om bruk av massivtre og passivhus i sentrumsutviklingen, Vestby Arena

I forbindelse med sentrumsplanen ønsker kommunen en klar grønn og miljøvennlig profil. Kommunen vurderer derfor å stille krav om bruk av massivt tr...
Felles infrastruktur

Offentlig ettersyn av finansieringsmodell for Vestby sentrum

Rådmannen har besluttet å legge forslag til finansieringsmodell for Vestby sentrum ut til offentlig ettersyn. Områdeplanen for Vestby sentrum ble v...