Aktivitetsløftet - regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus og planens handlingsprogram 2019 ? 2022 skal bidra til at befolkningen i Akershus kan være fysisk aktive, hver dag og hele livet. Foto: Rune Johansen

Aktivitetsløftsmidler i 2019

Kommuner, frivillige organisasjoner og friluftsråd i Akershus inviteres til å søke om Aktivitetsløftsmidler i 2019.

Søknadsfrist er 1. februar 2019

Tilskudd til oppfølging av Aktivitetsløftet
Tiltak som støttes må følge opp målene og strategiene i Aktivitetsløftet - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

I 2019 er det en styrket satsing på tilrettelegging i friluftsliv for mennesker med nedsatt funksjonsevne og skilting og merking av turområder. Les mer om dette her.

Informasjon om retningslinjene for tilskuddsordningen og hvordan søke støtte finner du her.

Vi minner også om andre relevante tilskuddsordninger:
• Statlige tilskudd til friluftsaktivitet
• Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
• Tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder

Tips en venn Skriv ut